Övning ger färdighet

Textstorlek:

Försvarsövningen Aurora 17 är i full gång. Under tre veckor ska sammanlagt 21 500 militärer ihop med drygt 40 civila myndigheter öva beredskap och försvar.

För första gången sedan 1993 samverkar armén, flygvapnet och marinen i en sammansatt ”strid” som leds av insatsstaben i Högkvarteret. Logistik-, understöds- och sjukvårdsförband stöder hela operationen. Även hemvärnet är en av de samverkande parterna.

Det är alltså 24 år sedan Sveriges nationella försvar övade i motsvarande skala, så det var hög tid nu. I all mänsklig verksamhet – i synnerhet sådan där liv står på spel och många aktörer är inblandade – måste man öva. Om och när det blir skarpt läge ska alla veta sin uppgift och behärska den till fullo.

Försvaret kan jämföras med en försäkring. Ingen vill att lägenheten eller huset där man bor ska börja brinna. Men om det skulle ske så är det bra att ha en försäkring tecknad innan katastrofen är ett faktum. När hemmet står i lågor är det för sent att ringa försäkringsbolaget.

Unikt i denna stora övning är att Sverige samövar med ett antal andra demokratiska och vänligt sinnade länder. Det bör betonas att det är en svensk försvarsmaktsövning, ändå ligger det publika intresset på utlänningarna som endast utgör tio procent av övningen. Dessutom står alla under svenskt befäl.

Det är alltså ingen Natoövning, som illvilliga kritiker gör gällande. Nato är inte ens inbjudet, däremot deltar länder som är medlemmar i försvarsalliansen, som ju är en paraplyorganisation utan egna styrkor. ”Vi har rätt att bedriva samarbete med andra länder utan att det ska förvanskas till något annat än vad det är”, har försvarsminister Peter Hultqvist (S) så väl kommenterat.

Att våra närmaste grannar och vänner i Norden är med känns tryggt och rätt. Norges, Danmarks och Finlands säkerhetspolitiska intressen sammanfaller i hög grad med Sveriges. Det gäller även de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Dessutom finns Frankrike och USA med, två stater med hög militär kapacitet. Att de är på vår sida känns bra.

Att Sverige ska ha ett försvar är demokratiskt beslutat. Om militären ska kunna fullgöra sina uppgifter måste de öva. I dagens säkerhetspolitiska läge är ensam inte stark, därför har Sverige ingått samarbeten på försvarsområdet; med Finland, med USA och även med Tyskland, som dock inte deltar i Aurora 17. Den amerikanska närvaron inger trygghet för vissa, men tycks väcka vrede och hat hos andra. Den är dock realpolitiskt grundad och högst motiverad, inte minst mot bakgrund av Rysslands aggressiva agerande på senare år, med krig, ockupationer och intensifierat spionage, inklusive mot Sverige.

Sverige är värt att försvara mot varje angripare – gärna ihop med våra demokratiska vänner!

Bo Höglander