Nytt närvårdsteam i länet

Textstorlek:

LÄNET I måndags rullade tre bilar, bemannade med läkare och sjuksköterskor, ut på sina första uppdrag i länet. Region Uppsala har startat ett mobilt närvårdsteam som ska ge vissa patientgrupper vård på plats i hemmet.

– Vi vill se en utveckling där mer av vården ges nära invånarna. Det mobila närvårdsteamet är ett första steg, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU, i ett pressmeddelande.

Det mobila teamet kommer att göra hembesök hos äldre personer med omfattande behov och personer med svår funktionsnedsättning. Sedan tidigare finns en liknande verksamhet i form av Mobila äldreakuten i Uppsala kommun. Erfarenheterna därifrån är positiva, menar vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP).

– Både patienter och deras anhöriga tycker att det känns tryggt och bra att få vård i hemmet. Nu får hela länet samma möjlighet. Det blir en förstärkning för både primärvården och kommunerna.

Inledningsvis har närvårdsteamet tillgång till tre bilar, som var och en bemannas av en läkare och en sjuksköterska.

Under vardagar är de i tjänst dagtid och utgår från Uppsala, men har noder i Enköping, Tierp och Östhammar.

– Att ge vård i hemmet är ofta bättre för patienterna, som slipper påfrestande transporter och väntetider. Dessutom kan teamet avlasta akut- och jourmottagningarna, säger Lotta Nordgren Thermaenius, verksamhetschef vid Hälsa och habilitering.

Arbetslaget ska kunna ge akut hjälp på primärvårdsnivå, men kommer även att arbeta med förebyggande insatser.

Vid behov har man också möjlighet att ordna direktuppläggning vid närvårdsavdelningar och geriatriken.

– De kommer att samarbete med vårdpersonal inom kommun och primärvård. De finns till exempel tillgängliga på telefon och kan ge råd och stöd till hemsjukvården, tillägger Lotta Nordgren Thermaenius.

 Malena Olsson