Ökat stöd till lanthandlare

Lunda Handel i Huddungeby, Heby kommun, var en av lanthandlarna i länet som fick beviljat driftstöd förra året. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

​Nu stärker och permanentar regeringen satsningen på kommersiell service för exempelvis lanthandlare i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. 
Därmed blir stödet långsiktigt och kan förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för handlarna.

Regeringen föreslår att utöka stödet till kommersiell service i glesbygd med ytterligare 35 miljoner kronor 2018–2019.

De har sedan tidigare inrättat ett driftstöd på 35 miljoner kronor årligen 2016-2019 till dagligvarubutiker i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Från och med 2020 avsätts 35 miljoner kronor varje år.

– Jag bor själv i en liten by och vet vad det innebär för bygden när till exempel affären tvingas lägga ner. Så kan vi inte ha det, du måste kunna handla mat och tanka din bil inom rimligt avstånd. Därför är den här satsningen så viktig. Det här är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

180 butiker i hela landet beviljades del av driftsstödet som inrättades förra året. Däribland fanns fyra från Uppsala län, i orterna Skokloster, Fjärdhundra, Huddunge och Järlåsa.

Stödet har mottagits mycket väl av såväl kunder, enskilda handlare och dagligvarubranschens aktörer. De senaste årens nedåtgående trend, med lanthandlare som stänger, har genom satsningen upphört.

– Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder är särskilt viktiga eftersom de ofta även tillhandahåller andra tjänster och därför fungerar som servicepunkter. Med den här permanenta satsningen på lanthandlar förbättrar vi möjligheterna till service inom rimliga avstånd för alla medborgare i vårt land, säger Sven-Erik Bucht.

Vilka som får ta del av det utökade stödet 2018–2019 är ännu oklart, men Pär Ove Bergquist på Tillväxtverket, Regionala miljöer, gissar att det är samma butiker som tidigare.

– Enligt nu gällande bestämmelser för stödet så blir det troligtvis så. Detta eftersom det bland annat ska vara 15 kilometer till nästa försäljningsställe av dagligvaror och att nettoomsättning av dagligvaror inte får vara mer än 11 miljoner kronor, förklarar han.

Pär Ove Bergquist säger vidare att man i dagsläget inte vet hur utökningen av driftstödet som föreslås ska hanteras.

Tillväxtverket har i dag uppdraget att fördela medel för driftstöd (2016-2019) till regionala myndigheter, som sedan tar emot ansökningar och beviljar stödet. I länet är det från och med 2017 Region Uppsala som tar över ansvaret för stödhanteringen från Länsstyrelsen.

Malena Olsson