Unik undersökning på älg

Undersökningen på älg i brandområdet har inte gjorts tidigare och samverkansgruppen hoppas få svar på många frågor. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Brandområdet i Västmanland är föremål för många undersökningar, bland annat genomför Skogsstyrelsen inventeringar av betesskador. Här jagas det också älg och allt sedan branden slutade har det funnits en samverkansgrupp där bland andra Skogsstyrelsen och jägare ingår.

Lars Björk, jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet i Västmanland, kom med i gruppen efter ett år.

– Vi har återkommande träffar då vi ibland också träffas ute i fält. Jag kom med i samverkansgruppen efter ett år och då i den skogliga gruppen. Så småningom bildade vi en skog- och viltgrupp och nu försöker vi få ihop pengar för att kunna jobba mer med viltet. Vi vill ha samverkan mellan skogsägare och jägare, berättar Björk.

Nu har gruppen också lyckats få med Statens lantbruksuniversitet, SLU, där målet är att jobba mer med jägarna.

– Jägarna skall hjälpa till med att samla in data om slaktvikten på både vuxna älgar och kalvar i brandområdet. Vi har skapat ett referensområde, ett område lika stort som ett motsvarande i brandområdet, för att jämföra slaktvikterna, säger Lars Björk och fortsätter:

– Är det skillnad på älgarna i brandområdet och på de i en normal skog? Vi skall också titta på reproduktionen, kommer de olika områdena att få fler kalvar? Vi skall också titta på antalet älgar och resultaten kommer att vara oerhört intressanta.

Det är en undersökning som aldrig tidigare gjorts och till nästa år kan man börja skönja ett resultat.

– Det finns många frågor. Går viltet ut ur området på natten? Varierar antalet älgar beroende på årstid? Det är positivt att vi fått med oss markägare i detta och att ha med Skogsstyrelsen.

Lars Björk säger att det är viktigt att följa skötselplanerna och att anpassa avskjutningen till tillgången.

– Här i brandområdet har man blivit mån över att hjälpa varandra. Jaktlag som inte har älg kan få tips från grannlaget att: ”Här finns mycket älg, kom och jaga”.

I inventeringen finns också Länsstyrelsen med Hälleskogsbrännans naturreservat och Sveaskog med sin ekopark.

– Vi söker medel hos Skogssällskapet och Jägareförbundet för att få ihop pengar till flyginventering. När det gäller spillningsinventeringen är vi lite osäkra om den fungerar.

Däremot vet man att orrar börjar trivas då det är gott om knoppar som de lever av.

I brandområdet är det 33 jaktlag som berördes av branden och framöver måste markägare börja hålla koll på älgarna i området.

– Om tre till fyra år kommer vi att göra en inventering igen om vi får ihop pengar, säger Björk.

Jan Å Johansson