Behov av stöd och jourhem

Isabelle Saers är ordförande i VOOV i Uppsala och hon efterlyser både medlemmar och jourhem. "Vi kan förmedla tillfälliga jourhem åt ett husdjur när ägaren får ett skyddat boende", säger hon. Foto:Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Forskning visar att det finns ett samband mellan våld mot kvinnor och våld mot djur. VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, hjälper till med att hitta ett jourhem åt husdjuret om ägaren får ett skyddat boende.

– Vi har ett stort behov av både stöd- och styrelsemedlemmar liksom jourhem, och vi riktar oss till hela länet, säger Isabelle Saers, ordförande i VOOV Uppsala.
Personer som lever i våldsamma relationer kontrolleras ofta och begränsas i sina sociala liv.
Då kan husdjuret vara personens enda vän och att lämna djuret hos en hotfull människa är inte aktuellt.
– Hot om att skada eller döda husdjuret blir till effektiva medel för att få kvinnan att stanna i relationen, säger Isabelle.
Eftersom få skyddade boenden har möjlighet att ta emot husdjur, ofta på grund av allergier, väljer många att stanna kvar i en våldsam relation. Det är då VOOV kommer in i bilden och kan förmedla tillfälliga jourhem åt djuren genom de organisationer som hjälper våldsutsatta kvinnor.
Isabelle berättar att de har samarbete med bland annat kvinnojour och länsstyrelsen och de som behöver deras hjälp går ofta via kvinnojouren. Kontakten kan också förmedlas via socialtjänst, polis och brottsofferjour.
– I vårt nätverk har vi kunniga personer, bland annat veterinärer, som kollar hur djuret mår och att jourhemmet är lämpligt.
Jourhemmet får all information om djuret plus instruktioner och överlämningen sker på en neutral plats.
Om djurägaren vill ha kontakt med jourhemmet går det via VOOV.
– Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få och den som vill stötta oss i vårt arbete är välkommen att höra av sig, säger Isabelle Saers.
I morgon, lördag 25 november, är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och 35 procent av världens kvinnor har någon gång utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld enligt statistik från FN.
Fakta Voov
VOOV bildades som en ideell förening 2009 av veterinärer och veterinärstudenter i Uppsala utifrån ett lokalt nätverk som startats 2008. Sedan september 2014 är VOOV ett riksförbund med anslutna lokalföreningar.
Organisationens syfte är att underlätta uppbrottet för personer som lever med våld i en nära relation. Föreningen kan erbjuda ett tillfälligt jourhem för husdjur under tiden som personen lever på skyddad adress där det inte är möjligt att ta med husdjur.