Ambulansen förstärks i Tierp och Knivsta

Textstorlek:

Ambulanserna i Knivsta och Tierp, som tidigare använts dagtid, ska bemannas dygnet runt.

Akademiska sjukhuset skjuter till 8,4 miljoner kronor i budgeten 2018 för satsningen som syftar till att korta insatstiderna och öka tryggheten för länets medborgare.

–Vår ambition är att komma igång så fort vi rekryterat och skolat in rätt personal. Sannolikt blir det i september 2018, säger Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvård vid Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Genom fler ambulanser kan insatstiderna kortas och därmed kan också fler liv räddas, säger Vivianne Macdisi, regionråd (S), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Målet är att 70 procent av befolkningen ska nås av ambulans inom tio minuter, 95 procent inom 20 minuter.

I dag finns ambulanser på åtta platser i länet: på Akademiska sjukhuset i Uppsala, i Huddunge/Heby, Enköping, Bålsta, Knivsta, Tierp, Skutskär och Östhammar.

I Tierp finns i dag tre ambulanser, varav två är i drift dygnet runt och en är en så kallad dagambulans som är i drift måndag till söndag. Nu ska också dagambulansen köra dygnet runt vilket förbättrar tillgängligheten även i kommuner som Älvkarleby och Östhammar. I Tierp byggs också en ny station tillsammans med kommunens räddningstjänst som ska stå klar 2019.

I Knivsta finns sedan ett år en dagambulans i drift måndag-fredag, placerad på Knivsta brandstation. Ambulansen ska vara i drift dygnet runt veckans alla dagar. Skiftbyte kommer att ske i Uppsala.

Rose-Marie Eriksson