Jubilerande bygdegård önskar mer engagemang

”Förhoppningen är att folket i bygden får upp ögonen för oss så att vi kan bli mer aktiva”, säger Nathaléne Thomsson, ordförande i Litslena bygdegårdsförening. På lördag är hon med och firar mötesplatsen, som invigdes för 80 år sedan. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

LITSLENA/ENKÖPING I morgon lördag vankas jubileumsfest i den gulmålade bygdegården i Litslena, som stod klar och invigdes 1937. Efter firandet fortsätter bygdegårdsföreningen sitt arbete med att försöka engagera flera och bli mer aktiva. Förhoppningen är att kunna vända de senaste årens negativa trend.

För snart precis 80 år sedan, den 5 december 1937, invigdes Litslena bygdegård med pompa och ståt. Programmet bjöd på pianosolo av folkskoleläraren John Ramström, sångframförande av Enköpings arbetarkör och teater av ”SLU-amatörer” från Sveriges lantbruksuniversitet.

Ordförande Gunnar Johansson från Östersta hälsade gästerna välkomna medan riksdagsmannen Carl G. Schedin, Torsång, höll högtidstalet.

Bygdegårdsföreningen bildades året innan.

– Man var i stort behov av en samlingsplats. Det fanns inga förbindelser och man hade inga lokaler att träffas i, berättar Justus Wahlström, ordförande i föreningen på 1980-talet och som i dag sitter med i valberedningen.

Det var övervägande bönder som bodde i trakten och med gemensamma krafter uppförde de bygdegården någon kilometer från Skolsta.

– Den byggdes av frivilliga krafter och med ideella medel. Lantbrukarna skänkte virket och gjorde jobbet, fortsätter han.

Föreningen har genom åren haft sina upp- och nedgångar. Efter en intensiv inledning svalnade entusiasmen i början på 1950-talet för att sedan väckas till liv igen. Populära lördagsdanser lockade både publik och kända artister, bland andra Sven-Ingvars, till bygdegården.

De senaste åren har man, likt många andra bygdegårdsföreningar, arbetat i motvind. Färre besökare dyker upp på fester och evenemang samtidigt som medlemsantalet sjunker.

– Många tar sin samlingsplats för given. Det är först när den försvinner som folk reagerar.

Det säger Nathaléne Thomsson, ordförande i Litslena bygdegårdsförening sedan 2015. Men att ge upp är inget alternativ.

– Det är viktigt för bygden att ha en mötesplats, där man kan träffa människor som man inte skulle möta i vanliga fall. Jag vill att vi lever kvar. Det var anledningen till att jag valde att bli ordförande.

Hon och övriga i styrelsen efterlyser däremot engagemang, personer som kan tänka sig att hjälpa till och driva bygdegården framåt.

– Vi har haft så många idéer som vi vill förverkliga, som en ungdomsgård eller ett kafé. Framför allt strävar vi efter att få hit barn och unga. Men det är svårt att få folk att ställa upp och vi kan inte ro det i land själva, menar
Nathaléne Thomsson.

Den närmaste planen är att bjuda in föräldrar till ett möte i Skolstaskolan.

– Vi berättar att vi finns och vad vi gör. Vi vill att alla förstår vidden av att ha bygdegårdens lokaler till förfogande. Vi vill få med oss föräldrarna på tåget. Önskar de hitta på något för sina barn så finns alla möjligheter.

Men innan dess ska alltså 80-åringen firas. På lördag dukas det upp till jubileumsfest i nymålade lokaler. Hemlagad middag med 1980-talstema utlovas, liksom musikunderhållning av trubaduren Jocke Göransson och tal av Justus Wahlström.

– Det blir även musikquiz, lotteri, dans och barnmys i källaren. Vi hoppas på ett 70-tal gäster, säger ordförande, som även hon filar på ett litet tal dagen till ära.

Men stället för att minnas tillbaka och prata om gångna tider tänker hon blicka framåt. För Nathaléne Thomsson ligger fokus på föreningens framtida visioner.