Tema: Villa & Energi

Mer värme med rätt ved

Den som har syren eller ek att elda med får mer värme än den som eldar samma volym al eller gran. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

​Att tungt trä värmer bättre än lätt vet den vane vedeldaren. Men vilka träslag är det som ger den bästa brasan?

Olika träslag brinner på olika sätt och vill man ha en en sprakande brasa som både hörs, syns och känns är det smart att välja gran.

Granveden fungerar bra om man snabbt vill ha igång en brasa. Träet innehåller kåda och sprätter glöd och gnistor och blr eldas bakom skyddande galler eller luckor. Sprättandet ger ett karaktäristiskt knäppande brasljud.

Björk slår det nästan inga gnistor om, därför passar den bra att elda i öppna spisen. Dessutom gör den vita barken det lätt att få igång en brasa.

Björken brinner med blå flammor och ger en god brasdoft.

Bok passar också i den öppna spisen eftersom den brinner lugnt.

Rönn brinner också lugnt i öppna spisen. Eftersom träet är hårt med hög densitet ger det mycket värme i förhållande till sin volym. Rönn anses ha de allra bästa värmevärdet av våra träslagen.

Har man syrén i trädgården som ska röjas bort, är det en god idé att ta vara på grenarna. Liksom rönn och ek är syrén hårt trä som ger mycket värme. Passar i både öppna spisen och i stängd kamin.

Asp och al är däremot porösa träslag. De brinner visserligen lätt, men just eftersom de är så ”lätta” ger de inte mycket värme.

Precis som gran kan tall ge ett sprakande ljud och kasta glödgnistor. Tall brinner snabbt och oregelbundet och värmevärdet är ganska lågt.

Tänk på att det är det är förbjudet att elda avfall i en villapanna. Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt. Det är stor risk för dålig förbränning och att det bildas eller frigörs andra hälsofarliga ämnen, till exempel dioxiner och giftiga metaller.

Brasvärmeföreningen tipsar om att genom att elda korrekt minskas sot- och partikelutsläpp vilket kraftigt bidrar till en minskning av lokal förorening. Pyreldning är det sämsta ur miljösynpunkt. Svart rök från skorstenen tyder på dålig förbränning eller dåligt bränsle som exempelvis fuktig ved. Den bästa förbränningen får man när det brinner friskt och röken från skorstenen är nästan osynlig.

Agnetha Brolin/Rose-Marie Eriksson