Sista vilan som ett träd

”Rest in tree” eller ”Vila i träd”, översatt till svenska, är en ny metod för gravsättning. Konceptet är framtaget av Fenix begravningsbyrån, där Charlotte Runius är vd. Foto: Privat
Textstorlek:

​”Många har en önskan om att bli ett träd efter döden.”Det säger Charlotte Runius, vd på Fenix begravningsbyrå, som har tagit fram en helt ny metod för gravsättningar i Sverige. Konceptet, Rest in tree, är utvecklat tillsammans med en biolog och en ingenjör.

Under de senaste tio åren har det blivit allt vanligare att aska efter en avliden person sprids i havet eller i naturen. Det visar statistik från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Från 2006 till 2016 har antalet ansökningar om tillåtelse till askspridning utanför kyrkogårdar och begravningsplatser ökat med 62 procent i Uppsalas upptagningsområde.

Detta faktum har Fenix begravningsbyrå, en nätbaserad begravningsbyrå med ambassadörer utplacerade runt om i landet, tagit fasta på. Nyligen presenterades Rest in tree, en metod som ska underlätta för anhöriga att sprida aska på annan plats än den traditionella.

– Tanken väcktes när vi såg hur stort intresset var på sociala medier och i andra delar av världen. Det är väldigt många som vill bli ett träd när de dör, konstaterar Charlotte Runius, som är vd på begravningsbyrån.

Inspiration har hämtats från Europa och USA, där företag sedan länge har tagit fram varierande metoder för att människor ska kunna återuppstå som träd.

– Det är en fin tanke och vi kände att vi ville ta hem idéen till Sverige, fortsätter Charlotte Runius.

De ansåg dock att metoderna som redan fanns var komplicerade och man började undersöka enklare tillvägagångssätt.

Med hjälp av en biolog och en ingenjör kom de fram till ett nytt upplägg, där gravsättningen utförs under ett befintligt träd. Det går ut på att askan blandas med näringsämnen i flytande form, för att därefter tryckas ner till trädets rotsystem på drygt 2,5 meters djup.

– Man väljer ett träd som man har en relation till, det kan till exempel vara eken som växer i trädgården eller på ängen där man lekte som barn. Han eller hon kommer symboliskt att leva kvar i trädet.

En tydlig trend är att fler väljer att kremera sig efter sin död. I takt med att antalet kremeringar ökar ställs också hårdare krav på större valfrihet när man ska gravsätta den avlidne, menar Charlotte Runius.

– Folk vill ha fler valmöjligheter och är öppna för nya alternativ.

Hon hoppas att Rest in tree kan bli verklighet inom en snar framtid och att idéen ska spridas över landet.

– Metoden har vi tagit fram, men vi har inte patent på den. Vi har en teknisk specifikation om hur det går till i detalj och den kan alla begravningsbyråer ta del av, säger hon och tillägger att det här är en form av askspridning och kräver därmed tillstånd från Länsstyrelsen.