Unik satsning i Tierp

Sofia Nohrstedt, kultur- och fritidschef i Tierps kommun, är glad att få en chans att fördjupa arbetet med kransorterna. Foto: Peter Ahlgren/Arkiv
Textstorlek:

TIERP/LÄNET Tierps kommun är en av de första tio kommunerna i Sverige som deltar i satsningen Mer för fler, ett projekt som ska få fler att ta del av bibliotekens och kulturskolans verksamheter.

Totalt kommer 32 kommuner att delta under ett år och efter Tierp följer kommunerna Håbo, Uppsala och Enköping.

I dag satsar Tierps kommun mest på kultur i Uppsala län enligt en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Bibliotek och kulturskola är viktiga fundament i kommunens kulturverksamhet. Verksamheterna når många, men vill även nå de målgrupper som sällan, eller inte alls, deltar i nuvarande kulturutbud.

En arbetsgrupp med personal från biblioteken och kulturskolan ska fokusera på Karlholm. Detta för att komma fram till hur kommunen kan förbättra möjligheter för invånarna att ta del av och utöva kultur utanför Tierps köping.

– Våra kransorter är viktiga och det känns mycket positivt att få en chans att verkligen fördjupa arbetet med dessa, säger Sofia Nohrstedt, Kultur- och fritidschef, i ett pressmeddelande.

– Kulturskolan och biblioteken fungerar som ett viktigt kitt för människorna som bor på orten och kan vi stärka detta är jag säker på att vi bidrar till orternas utveckling på ett positivt sätt, säger Sofia Nohrsedt.

Satsningen är unik i sitt slag. Aldrig tidigare har så många kommuner deltagit i ett gemensamt förnyelsearbete för bibliotek och kulturskolor. I satsningen provas Innovationsguiden, ett metodstöd för tjänsteutveckling som utgår från användarens behov och upplevelser, men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Mer för fler är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet.

Representanter från alla kommuner kommer att träffas regelbundet i arbetsgrupper under ledning av Innovationsguiden. Projektet kommer att pågå till våren 2018, då resultaten kommer att börja testas i kommunen.

 Rose-Marie Eriksson