Uppåt för mjölkföretag

Mjölkföretag visar på ökad lönsamhet enligt rapporten Lantbrukets lönsamhet. Foto: Rose-Marie Eriksson/Arkiv
Textstorlek:

​Mjölkföretagen visar på en klart förbättrad lönsamhet 2017, medan övriga produktionsinriktningar visar på vikande lönsamhet jämfört med 2016. Det visar årets rapport av Lantbrukets lönsamhet som bygger på verkliga siffror från företagens bokslut.

För både gris- och nötköttsföretagen bedöms lönsamhetsnivån sjunka till följd av att köttpriserna stabiliserar sig medan omkostnaderna fortsätter stiga. Priserna för spannmål ligger på en låg nivå. Med besvärliga skördeförhållanden och med osäker kvalitet bedöms lönsamheten sjunka i växtodlingsföretagen.

Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult, säger i ett pressmeddelande att under hösten har mjölkpriset varit mer än en krona högre än förra årets bottennotering.

– Vi börjar nu närma oss den nivå då det finns potential att få ut en rimlig lön i mjölkföretaget, säger Stefan Nypelius.

Han säger vidare att samtidigt är branschen påverkad av de senaste årens kraftiga prissvängningar. Flera mjölkföretag ligger med gamla leverantörsskulder efter föregående års svaga lönsamhet. Enligt Nypelius behöver de andrum för att förutom generera lön och vinst även betala gamla skulder samt buffra inför kommande tider.

– Fortsatt god efterfrågan och förtroende för svenskt kött bidrar till att prisbilden ligger klart över omkringliggande länders och ger en välbehövlig merbetalning till den svenska lantbrukaren, fortsätter Stefan Nypelius.

Analys av boksluten stämmer överens med lantbrukarnas egna upplevelser av lönsamheten, vilket också framgår i ”Lantbruksbarometern”. Framtidstron hos köttföretagen blir också tydlig eftersom de planerar för investeringar. Antalet moderdjur ökar återigen och det finns tecken på en investeringsvilja hos både nötköttsföretag och grisköttsföretag.

Rose-Marie Eriksson