2 400 fler jobb i länet 2018

Textstorlek:

Fortsatt stark förväntan på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning och fortsatt låg arbetslöshet. Så ser Arbetsförmedlingens prognos ut inför 2018, baserad på höstens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län.

Arbetsgivarna i Uppsala län är optimistiska och har en fortsatt stark tilltro till den närmaste framtiden.

Trots en rådande osäkerhet kring den globala ekonomins utveckling ger arbetsgivarna uttryck för en stor optimism inför framtiden i Arbetsförmedlingens konjunkturindikator.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen i Uppsala län öka med 2 400 personer under 2018.

– När kapacitetsutnyttjandet är högt innebär detta flertalet jobbchanser inom prognosperioden, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen, i ett pressmeddelande.

Uppsala kommun har fattat beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt program med handlingsplan. Detta för att snabbare få arbetslösa i arbete och bidra till en bättre matchning och kompetensförsörjning genom vuxenutbildningen. Kommunen ska påskynda etablering på arbetsmarknaden av nyanlända, bland annat genom att undersöka om det går att genomföra ett traineeprogram för nyanlända akademiker.