Historia på herrgården

Fredrica Lange och Bengt Trolin som Karin Månsdotter och Erik XIV. Foto: Maria Loboda
Textstorlek:

ÖSTERBYBRUK ​På trettondagsafton är det premiär för Fredrica Langes och Bengt Trolins nyskrivna historiska visning av Österbybruks Herrgård. Efter flera månaders förberedelser kommer de att gestalta personer ur släkterna De Geer, Tamm och Grill.

Det var Fredrica Langes och Bengt Trolins brinnande intresse för historia som förde dem samman för två år sedan. Båda gick då en utbildning för att bli auktoriserade guider vid Örbyhus slott. Numera bor paret i Bengts hemort Österbybruk där de driver det egna företaget Trolins Kulturguide.

– Vi arbetar med att väcka historiens människor till liv och ger dramatiserade guidningar i tidstypiska kläder och miljöer, berättar Bengt Trolin.

Det händer att människor undrar om de är guider i historiska kläder eller om de spelar teater. Svaret är varken eller.

– Vi gestaltar och levandegör dåtidens människor på ett historiskt korrekt sätt, förklarar Fredrica Langes.

Hon berättar om en liten flicka som efter en visning stod och betraktade henne med stora ögon. Flickan tog slutligen mod till och frågade, samtidigt som hon kände på Fredricas kjolar, “är du från då eller från nu?”

– Då har vi lyckats, skrattar Fredrica.

Kännetecknande för parets guidningar är de många oväntade inslagen.

– En vanlig guidad tur är ganska förutsägbar men på våra visningar vet man aldrig riktigt vad som kommer att hända, ler Fred-rica.

För dagen är Bengt och Fredrica klädda som Erik XIV och Karin Månsdotter. Dessa kläder använder de vanligtvis vid visningar av Örbyhus slott där Erik XIV ju dog i fångenskap år 1577. Erik XIV är för övrigt en människa som Bengt tycker mycket om att gestalta.

– I hans personlighet ingick ju ett visst mått av galenskap och det är en rolig utmaning att skildra de tvära kasten i hans sätt att vara, säger Bengt.

Erik XIV hör dock Örbyhus till och kommer inte att närvara vid trettondagsaftonens visning av Österbybruks herrgård.

– Vilka personer som publiken får möta då kommer att vara hemligt till sista stund, säger Fredrica.

Det enda man kan vara säker på är att de utvalda, någon gång under århundradenas gång, har levt och verkat i Österbybruk.

Bakom varje visning ligger ett gediget arbete bestående av faktainsamling, manusförfattande och repetitioner. Trettondags-aftonens föreställning har Bengt och Fredrica ägnat hela hösten åt att sätta ihop.

Materialet kommer främst från bruksarkivet där de alltid håller lite extra utkik efter historier och händelser som inte redan är så kända.

– Vi lyssnar också en hel del på de historier som människor vars släkt bott här i generationer har att berätta, säger Bengt.

De historiska personer som de gestaltar är både kvinnor och män från olika samhällsklasser. Att historien skildras ur flera olika perspektiv tycker de är viktigt.

Fredrica berättar bland annat om hur hon visar smedsbostaden i Österbybruk genom att låta smedens hustru berätta om det dagliga arbetet i hemmet.

– Jag vill lyfta olika kvinnoöden och visa att kvinnornas arbete var lika tungt och viktigt som männens, säger hon.

Bengt och Fredrica anser att historiens människor får liv när vi förstår att deras tillvaro inte var så olik vår egen.

– När smedens hustru berättar för sin man om allt arbete hon gjort under dagen och smeden svarar med att hustrun ju bara varit hemma är det nog många som känner igen sig, ler Bengt Trolin.

Maria Loboda