”Det gäller att se helheten”

Textstorlek:

ÖRBYHUS Utveckla Örbyhus Tobo Vendel, ÖTV, har nått långt och deras arbete har både prisats och uppmärksammats.
Nu tar föreningen ytterligare ett kliv med projektet Framtidsfabriken.

Föreningen har en vision gällande centrala lokaler i Örbyhus stationsområde som kan bli en mötesplats och lokalt utvecklingscentrum. Isabelle Axelsson, ordförande i Utveckla ÖTV, berättar att det blir en arena för samverkan som är betydelsefullt för en långsiktig hållbar utveckling.

Det är detta centrum som kallas för Framtidsfabriken och nyligen blev deras ansökan till Leader Nedre Dalälven godkänd.

– Det har varit bökigt med ansökningar men nu kan vi jobba vidare, säger Isabelle Axelsson.

Sedan tidigare har man tagit fram en förstudie om en vandringsled mellan Tegelsmora och Örbyhus. Området har höga natur- och kulturvärden och bidrar också till turism.

– Det är ett samarbete med föreningen Tegelsmorasjön och med stöd av Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, säger Eva Ezim, kassör i Utveckla ÖTV.

Oscar Jonsson, ordförande i föreningen Tegelsmorasjön, har varit med och tagit fram förstudien.

– Vi har tidigare genomfört flera naturvårdsprojekt och vi vill skapa intresse kring sjöns värden genom ökad tillgänglighet, säger han.

Till att börja med är tanken att göra en kortare etapp från Örbyhus station och fram till Idrottsplatsen, och vidare över ån.

– Den delen blir helt handikappanpassad, och kommunen har gett ett halv löfte om att bekosta bron, säger Eva Ezim.

Projektet är tänkt att köra igång inför sommaren 2018 och projektledare är Pär Söderblom.

Föreningen ÖTV har mer på gång, bland annat local food marknad en gång i månaden.

– Det blir en marknadsdag med försäljning plus loppis. Allt ska handla om närodlat och återbruk och det blir även förläsningar och workshops, säger Eva Ezim.

Hantverkskaféer kvällstid, kurser och mötesplats i lokalen vid stationsområdet är annat som står på agendan.

– Vi har samarbete med landsbygdsutvecklare på Tierps kommun, och vi vill ha ett långsiktigt samarbete till nytta för kommunen, säger Isabelle Axelsson.

Utveckla ÖTV har skapat en utvecklingsplan utifrån en ”nedifrån-upp-ansats”, vilket innebär att förslag, idéer och initiativ ska komma från boende och verksamma i bygden. Utvecklings-planen sträcker sig till år 2025 och sammanfattar deltagande medborgares tankar om hur deras ort ska se ut i framtiden. Planen är sedan förankrad i kommunens Vision 2030.

Under arbetets gång har det lagts fram önskemål om en samlingspunkt för möten, evenemang, kontor med mera. Föreningen har jobbat, och jobbar, för att verkställa idéer där bland annat natur, kultur, turism, inte-gration samt Ung i ÖTV ingår.

Har du något tips till andra orter som vill utvecklas?

– Ett generellt tips är att utgå utifrån platsen där man bor. Folk vill se resultat och det gäller att hitta vägarna och att stärka det lokala. Och att ha tålamod, säger Isabell Axelsson och tillägger att den som vill bolla idéer med dem är välkommen att höra av sig.

Vilka är utmaningarna?

– Det gäller att se helheten, och det är mycket jobb med ansökningar.

Den här dagen väntar Isabelle Axelsson, Eva Ezim och Oskar Jonsson besök av cirka 30 landsbygdsstudenter från SLU.

– Vi ska berätta lite om bakgrunden till Utveckla ÖTV, vad vi gjort och gör. Oskar kommer att berätta om sitt engagemang i föreningen Tegelsmorasjön och om förstudien Tegelsmoraleden, säger Isabelle Axelsson.

Andra medverkande under dagen var ungdomscoachen Sofia Carlfjord från Leader NeDa, och Ewa Erixon som berättade om sitt engagemang i ÖTV Företagarförening och arbetet kring Örbyhusmacken.

Rose-Marie Eriksson