Medborgarbudget blir pilotprojekt på landsbygder

Textstorlek:

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra ett pilotprojekt för medborgarbudget på landsbygderna. Det handlar om dialogmetoder där invånare får vara med och prioritera hur skattemedel ska användas.

I ett första skede ingår Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda i projektet. Tre miljoner av skattemedlen har avsatts för projektet.

Erik Pelling (S) är kommunalråd med ansvar för landsbygden och säger i ett pressmeddelande att de vill stärka landsbygden med bostadsbyggande, företagande och bättre service, men också genom att öka det lokala engagemanget.

Fem områden är utsedda att ingå i projektet som kommer att pågå under tiden 2018-2022. Förutom Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda kommer Björklinge, östra och västra Bälinge. Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Vaksalaområdet och Rasbobygden att ingå. Under 2022 även Danmark, Funbo, Almunge och Knutby.