Samverkan lyfter orter

MIcaela Zackrisson, handelsutvecklare Företag i samverkan samt projektedare för Attraktiva och levande orter. Foto: Maria Loboda
Textstorlek:

ÖSTHAMMARS KOMMUN I början av nästa år väntas Företag i samverkan få besked om medel för att driva ett tvåårigt utvecklingsprojekt. Målet är att med hjälp av samverkan bidra till än mer levande och attraktiva orter i Östhammars kommun.

Företag i samverkan är en ideell förening med de lokala företagarföreningarna i Alunda, Gimo, Öregrund-Gräsö, Östhammar och Österbybruk samt Östhammars kommun som medlemmar.

Mycket har hänt sedan föreningen, i september 2016, bjöd in företagare samt representanter från kommunen, organisationer med flera, att delta i workshops ledda av Marlene Hassel, konsult och ordförande i organisationen Sveriges Centrumutvecklare.

Ur dessa workshops föddes idén till ett större utvecklingsprojekt på temat attraktiva och levande orter.

I mars i år lämnade Företag i samverkan in en ansökan om finansiering av ett sådant projekt till föreningen Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. De ställde sig positiva och skickade ansökan vidare till Jordbruksverket som ska fatta beslut om stöd ska beviljas.

– Vi hoppas på ett positivt besked i början av 2018, säger Micaela Zackrisson som är handelsutvecklare på Företag i samverkan.

Om utvecklingsprojektet beviljas medel är det också Micaela som kommer att ha rollen som projektledare. För att orterna i Östhammar ska utvecklas krävs samverkan. I projektet vill man därför skapa möjligheter för bland annat företagare, myndigheter, föreningar och eldsjälar att mötas och inspirera varandra.

Det huvudsakliga arbetet kommer att ske i speciella fokusgrupper där alla som vill är välkomna att vara med och bidra till den egna ortens utveckling.

Flera grupper har redan bildats och arbetet har påbörjats.

I Alunda skapar man ett trivsammare centrum med hjälp av konst och planteringar. I Österbybruk skissar man på nya sätt att marknadsföra ortens utbud av aktiviteter och sevärdheter.

Micaela Zackrisson betonar att hela projektet kommer att genomsyras av transparens. Redan inom några veckor kommer samtliga orter att få informationstavlor på vilka aktualiteter, visioner och kontaktpersoner ska anslås.

Vidare kommer man under våren att dela ut en tidning till hushållen i kommunen där projektet presenteras närmare.

– Vår förhoppning är att informationen ska öppna för nya initiativ och få fler människor att engagera sig, säger Micaela Zackrisson.

Centralt i projektet är utvecklingen av orternas individuella varumärken. Som exempel nämner Micaela Gimo som en ort för sport och utbildning och Österbybruk som en plats för kultur och historia.

– Om vi samverkar gör vi det möjligt för alla att utvecklas och växa.

Ett villkor för att ett samhälle ska leva är, enligt Micaela bibehållen service och handel. Att vara med och skapa förutsättningar för detta är ett av projektets huvudsyften.

När projektet avslutas till sommaren 2019 hoppas Micaela Zackrisson att de nya samarbetsformerna har bidragit till ytterligare initiativ för orternas fortsatta utveckling. Något som tillsammans med övriga resultat kommer att presenteras i ytterligare en tidning som ska delas ut till alla hushåll i kommunen.

– Målet är att Östhammar ska utses till 2021 års svenska stadskärna, säger Micaela Zackrisson.

Maria Loboda