Stöd till samlingslokaler

Textstorlek:

UNGDOMSVERKSAMHET Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler och i år får 26 projekt dela på 23,8 miljoner kronor. I Uppsala län får föreningen Trögdsgården, Veckholm Enköpings kommun, 300 000 kronor och Ungdomens Nykterhetsförbund får 425 000 kronor.

En viktig faktor vid fördelningen av årets bidrag är att projektet har ett tydligt syfte att vara utvecklande för ungdomsverksamheten i lokalen. En annan viktig faktor är Boverkets bedömning av behovet av samlingslokalen i området och på orten.

I år har sökande organisationer totalt sökt mycket mer i bidrag än vad som finns att dela ut och Boverket har därför tvingats avslå flera ansökningar. Totalt kom det in 71 ansökningar på sammanlagt cirka 62 miljoner kronor.

Verksamhetsutvecklingsbidraget kunde sökas fram till och med den 31 augusti 2017 och beslut togs i december.