De bytte kor mot får

Textstorlek:

SUND/ALUNDA I adventstid såg en ny gårdsbutik dagens ljus i Sund utanför Alunda. Ägarna är lantbrukarparet och de relativt nyblivna fårägarna Yvonne och Per Erik Bennbom, som går in för att ta vara på allt som fåren producerar. Butiken lockar med kött, korv, skinn, ull och garn från gårdens egna djur. 

För ett par år sedan bytte Yvonne och Per Erik Bennbom ut mjölkkorna mot får och arbetet med att bygga upp besättningen pågår nu för fullt.

Per Eriks familj har bott och drivit släktgården i Sund i många generationer, främst med inriktning på mjölkproduktion och spannmålsodling. Men till slut tog den dåliga lönsamheten ut sin rätt.

– Att avveckla mjölkgården var ett svårt men självklart beslut. Modernisering skulle kräva jätteinvesteringar och man vet inte om det någonsin skulle betala tillbaka sig, menar Yvonne, som fortfarande blir känslosam när hon pratar om korna.

En epok gick i graven, men planen var att ersätta nötkreaturen mot något annat betesdjur. Valet föll på får, som är duktiga landskapsvårdare. När de sista kossorna lämnade gården hade redan tio får av rasen leicester flyttat in.

– Vi började i liten skala, vi ville prova på och se om det var något för oss, säger Yvonne och berättar att deras första prioritet var köttet och betet.

Förutom att sätta sig in i en mängd nya regler och rutiner behövde makarna dra igång en genomgripande renovering och ombyggnad av lagården. För det krävdes en ansökan om förprövning, ett slags bygglov, från länsstyrelsen. Från att hålla 60-talet uppbundna mjölkkor skulle utrymmet anpassas till en större skara får i lösdrift. I dagsläget är antalet uppe i 88 tackor och det slutliga målet är 140 stycken av såväl leicester som ett par korsningar.

I takt med att fårbesättningen utökades växte idén med en gårdsbutik fram.

– Vi har gått flera kurser i fårproduktion och pratat med många fårägare. Deras råd är att försöka förädla så mycket man kan av djuret för bästa lönsamhet. Och sedan att sälja varorna direkt till konsumenten istället för till slakteriet, säger Yvonne.

Någon sprillans ny gårdsbutik behövde dessutom inte byggas. Här fanns outnyttjade ytor att använda.

– Halva mjölkrummet, där vi hade mjölktanken förr, inreddes till gårdsbutik. Andra halvan blev herdekammare, förklarar Yvonne och visar in i ett vitmålat rum beläget på ena kortändan av lagården.

Travar med mjuka fårskinn i vitt, grått och svart, garnhärvor samt stickade och vävda alster fyller hyllan vid entrén. Kylen är laddad med påläggskorv medan olika styckningsdetaljer av lamm förvaras i frysen. Slaktningen sker i ett litet närbeläget slakteri i Alunda medan korven tillverkas i Skebobruk och Hållsta.

I och med butiken kommer också Yvonnes kunskaper i vävning, sömnad och stickning komma väl till pass. Hon har en textilutbildning i grunden och intresset för handarbete har följt henne genom livet. Ambitionen är att utöka sortimentet med tiden och ändra efter säsong.

Att sadla om från kor till får har inneburit små som stora förändringar, både vad gäller arbete och fritid.

– Det är mindre tidskrävande att ha får och lättare att ta ledigt ibland. Man har större frihet. Ekonomiskt är det däremot ingen större skillnad.

De tycker att satsningen känns rätt och ligger i tiden, med tanke på att efterfrågan på lokalproducerad mat ökar. Nu gäller det bara att nå ut till konsumenterna.

– Nu måste vi lägga tid och energi på att visa att vi finns. Det behövde vi inte på samma sätt förut, när leverantören kom och hämtade mjölken, säger Yvonne.

Malena Olsson