Enat från jord till bord

Myndigheter ökar samarbetet för att kontrollen inom hela livsmedels­kedjan ska ge större effekt. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

​Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och säkert dricksvatten vidareutvecklar det strategiska arbetet.

Nya gemensamma mål och prioriteringar för kontrollen inom hela livsmedelskedjan, från jord till bord, ska ge större effekt. Det rapporterar bland annat Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om.

Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket, säger i pressmeddelandet att en kontroll med hög kvalitet är till nytta för företagen och bidrar också till livsmedelsexporten.

– Genom att myndigheterna krokar arm och arbetar mot samma mål stöder vi både konsumenterna och företagen, säger Annika Sohlström.

Inriktningen och prioriteringarna för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan beskrivs i den nationella kontrollplanen för 2018–2021. De gemensamma övergripande målen har nu kompletterats med nya mål och handlingsplaner, bland annat inom områden för växtskydd, djurskydd, djurhälsa-smittskydd, läkemedel till djuren och ekologisk produktion. Målen för livsmedelskontrollen gäller för perioden 2017–2019.

– Med gemensamma mål kan vi på ett effektivare sätt trygga såväl folk- som djurhälsan och kraftsamla kring nya utmaningar, säger Jens Mattsson, generaldirektör för SVA.

Leif Dennerberg, generaldirektör för Jordbruksverket, säger bland annat att i  Jordbruksverkets arbete är den offentliga kontrollen en viktig del.

– Genom vårt förenklingsarbete och fördjupade samarbete på det här området skapar vi bättre förutsättningar för att konsumenter ska känna sig trygga med vad de äter och dricker, säger Dennerberg.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelserna och kommunerna delar uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen.

 Rose-Marie Eriksson