Epidemiläge på grund av influensan

Textstorlek:

Akademiska sjukhuset går upp i epidemiläge på grund av den tilltagande influensaepidemin.
– Epidemiläge innebär framförallt interna förändringar beträffande var patienter med influensa bäst ska vårdas. Det kan även behöva göras begränsningar av den planerade sjukvården, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionskliniken, i ett pressmeddelande.

Gränsen för epidemiläge är minst fem inneliggande patienter med konstaterad influensa. Onsdagen den 3 januari vårdades åtta patienter med influensa på Akademiska. Sjukhusets epidemigrupp kommer att ha avstämningsmöten veckovis då man analyserar och följer utvecklingen.

Förutom ett ökat inflöde av patienter med influensa upplever Akademiska ett stort söktryck på akutmottagningarna. Detta medför ytterligare påfrestningar som kan leda till längre väntetider än vanligt.

– Om man har möjlighet kan man vid frågor eller behov av behandling, vända sig till övriga sjukvårdsinrättningar inklusive 1177, vårdcentraler och närakuten för att avlasta sjukhuset i möjligaste mån, framhåller Fredrik Sund.