2017: Ganska mycket regn trots torr prognos

Vattentillgången blir sannolikt bättre under 2018, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Thinkstockphotos
Textstorlek:

​Det såg ut att bli ett nytt krisår på vattenfronten. Men 2017 blev inte så torrt som befarat – snarare tvärtom.
Under hösten var det dock ett allvarligt läge för några kommuner i Örebro och Uppsala län.

– Många lantbrukare drabbades ganska påtagligt av höstens regn, säger Lennart Sorby på Havs- och vattenmyndigheten.

Efter torkan som ställde till det i stora delar av södra Sverige under 2016 var utgångsläget för 2017 bekymmersamt. Men någon akut generell vattenbrist uppstod inte, konstaterar Havs- och vattenmyndigheten i en sammanställning som TT tagit del av.

– Det var ett dåligt utgångsläge och var på väg att bli ännu värre än 2016, säger Lennart Sorby, som är verksamhetsutvecklare på myndigheten.

– Men lokalt kom det ändå lite regn, till exempel på Gotland, som gjorde att det inte blev fullt lika akut som det verkade bli.

Enligt rapporten, som bygger på uppgifter från länsstyrelserna och flera nationella myndigheter, har läget under hösten varit allvarligt för några kommuner i främst Örebro och Uppsala län. Den allmänna vattenförsörjningen var under året också ansträngd eller allvarlig på många andra håll i de södra delarna av Sverige. Det har varit nära akut brist på vatten och även i år har en hel del brunnar sinat.

Men ändå var det kanske snarare sensommarens och höstens nederbörd som blev det stora problemet. Efter den kalla våren och den torra sommaren kom regnet i gång och svämmade över åkrar och blötte ner skördar.

– Det har varit många åkrar som stått under vatten och när du kommer till skördetid är det förstås inte så kul, säger Lennart Sorby.

– Det är grödor med ett ganska stort ekonomiskt värde, så det är ett stort avbräck för dem som drabbats på det viset.

Att det på många håll regnade mer än normalt gör dock samtidigt att läget inför 2018 är förhållandevis positivt. Vattenmagasinen har fyllts på, vilket gör att det för tillfället ser rätt ljust ut inför våren. Krisen i fjol har också medfört att många kommuner och andra aktörer har gjort stora satsningar för att förbättra sitt vattenläge med gott resultat.

Men, poängterar Lennart Sorby, det är viktigt att inte nöja sig med det.

– Det ser inte ut som att vi kommer att sitta med någon vattenbrist 2018, eftersom vi räknar med en återställning av vattennivåerna. Men vi måste fortfarande fråga oss om vi kan förebereda oss bättre på nästa torrperiod. För den kan vi vara ganska övertygade om att den kommer.

Jens Bornemann/TT

 

Fakta: Vattensituationen 

Enligt rapporten från Havs- och vattenmyndigheten har den allmänna vattenförsörjningen varit ansträngd eller allvarlig i flera kommuner i följande län: Östergötland, Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Hallands, Västra Götaland, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Dalarna.

Under hösten var det ett allvarligt läge för några kommuner i Örebro och Uppsala län. Ett 40-tal kommuner införde vattenrestriktioner för att lindra effekterna av vattenbristen efter 2016. Det har lett till vattenbesparingar på fem till 20 procent jämfört med normalt.