Folktandvården i Uppsala län först med e-tjänst

Textstorlek:

LÄNET Folktandvården i Uppsala län blir först i landet med tandvårdsjournal via nätet bland dem som har journalsystemet T4. Patienter hos Folktandvården i Uppsala län har alltid kunnat begära ut sin journal. Att inför 2018 göra delar av journalen läsbar via 1177 e-tjänster ligger i linje med Region Uppsalas ambition att ligga längst fram inom e-hälsa. ”Både patienten och hälso- och sjukvården vinner på ökad digitalisering där patienten har stor möjlighet till delaktighet och information”, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Exakt vilka delar av och hur tandvårdsjournalen kommer att visas är inte klart. Projektet har just startat och en första riskanalys är gjord. Målet är att invånare i Uppsala län som varit på Folktandvården under de tio senaste åren ska kunna se delar av sin tandvårdsjournal via 1177.se under 2018.