Tema: Kurser & Utbildning

”Försvarsmakten har många olika jobb”

David Lekholm Häggberg och överstelöjtnant Bengt Tiberg arbetar vid Ledningsregementet i Enköping. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

ENKÖPING/LÄNET Under veckan har det svenska försvaret varit i centrum i samband med rikskonferens Folk och försvar. Vid Ledningsregementet i Enköpings garnison är dock arbetet ständigt pågående.

– Vi jobbar hela tiden med rekrytering, det upphör aldrig, och inom Försvarsmakten finns många olika yrken, säger David Lekholm Häggberg, rekryteringskoordinator på Ledningsregementet.

Av Försvarsmaktens 25 000 tillsvidareanställda har omkring 7 000 en civil tjänst.

– Nu har vi bland annat svårt att få tag på kockar, fordons- och stridsvagnsförare, säger David Lekholm Häggberg.

Han möter upp i det noga bevakade området tillsammans med överstelöjtnant Bengt Tiberg, chef för Upplands- och Västmanlandsgruppen, en utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat sedan år 2005.

Cirka 1 200 personer arbetar inom Ledningsregementet som är ett försvarsmaktsgemensamt förband som stödjer armén, marinen och flygvapnet inom ledning-, samband- och telekrigområdet. Regementet har också ansvaret för hemvärnsbataljonerna i Uppland, Västmanland och Södermanland.

– Vi genomför både grund- och fortsättningsutbildning av soldater och förbandsdelar. Inom hemvärnet är grundutbildningen mellan fyra och sju månader beroende på befattning, säger Bengt Tiberg.

En hemvärnssoldat får utbildning på olika vapen men även sjukvård, samband, ledarskap och en hel del stridsteknik. Hemvärnet, med en medelålder på 30 år, är frivilligt och bygger på avtal med Försvarsmakten.

– Intresset för hemvärnet ökar vid oroligheter, något som bland annat märktes i samband med skogsbranden i Västmanland, säger Bengt Tiberg.

Hur går rekryteringen till?

– Det sker dels genom sociala medier, annonser och tv-reklam. Det går också att göra intresse-anmälan via nätet, säger David Lekholm Häggberg och tillägger:

– Jag föreläser också mycket och förra året besökte jag 140 skolor.

Förra året beslutades om att återinföra värnplikten, vilket innebär att 4 000 män och kvinnor kallas in årligen. De första som kallas in är årskullar födda 1999.

– Vi räknar med att cirka 2 000 av de 4 000 ska söka själva. Våra första värnpliktiga på Ledningsregementet ryckte in i början på januari, och därefter väntar fortsatt tjänst inom hemvärnet och för några utbildningar till piloter i flygvapnet, säger David Lekholm Häggberg.

I juli rycker ytterligare 330 personer in, bland annat som kockar, mekaniker och skyttesoldater.

Skyldigheten att mönstra och genomföra en grundutbildning med värnplikt gäller alla 18-åringar – både kvinnor och män. Kraven är lika för alla och även frivilliga gör det med plikt.

– Förr fanns det alltid någon äldre som pratade om lumpen, men i dag är det inte många unga som vet vad det handlar om, säger Bengt Tiberg.

Den som kallats till mönstring men vägrar dyka upp kan enligt lagen om totalförsvarsplikt dömas till böter.

– Det viktigaste är motivation och intresse och det tar vi hänsyn till i samband med mönstringen, säger David Lekholm Häggberg.

 Rose-Marie Eriksson

 

Fakta: Värnplikt 

Militär grundutbildning med värnplikt är en del av totalförsvarsplikten. Totalförsvarsplikten innebär enkelt förklarat att alla svenska medborgare, både män och kvinnor, behöver bidra till landets försvar vid behov.

Det innebär den som blir an-tagen är skyldig att påbörja och genomföra den militära grundutbildningen. Alla som genomför militär grundutbildning från och med 1 januari 2018 omfattas av lagen om totalförsvarsplikt.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt – värnplikt inom militären, civilplikt inom exempelvis räddningstjänsten och allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.

Källa: Försvarsmakten