Unga blir lokala aktörer

Emma Mattila, Sven Uhlås, Sofia Eklund och Jenny Kangas jobbar på kansliet i Storvreta. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

STORVRETA/LÄNET Jenny Kangas är ny ungdomscoach på Leader Upplandsbygd, med kontor i Storvreta, och nu är flera projekt på gång.

– Minst 16 mindre projekt kommer att startas, drivas och slutföras av unga, och har man idé om något kan man höra av sig till mig, säger Jenny Kangas.

Leader Upplandsbygd har tilldelats 45 miljoner kronor, under en sjuårsperiod, av Jordbruksverket för att stödja lokal utveckling på landsbygden i Uppsala, Sigtuna, Knivsta och Östhammar. Tre miljoner av dessa medel går till en satsning på ungdomar i åldern 13–26 år.

– Det handlar om att ge unga resurser för att utvecklas som lokala aktörer, att utbilda och ge praktisk erfarenhet för unga att driva projekt, säger Jenny Kangas och tillägger att slutligen handlar det om att coacha unga i att ha ett hållbarhetsperspektiv under hela processen.

Hon berättar om några pilotprojekt, varav det första genomfördes under december i Östhammar där sex tjejer i årskurs sju arrangerade bio på den lokala bygdegården Källör.

– De har samarbetat med en coach från Vi Unga, det är bra med vuxenstöd. Vi har också starkt hållbarhetsfokus och det gäller att visa praktiskt vad hållbarhet kan vara.

Jenny Kangas berättar att ungdomarna i Östhammar har exempelvis sett till att nya inköp måste vara ekologiskt.

– De har lärt sig allt om eko-logiskt godis, chips, läsk med mera. Det ger ringar på vattnet och ungdomarna lär sig mycket om livsstil och återbruk. Nu finns det intresse att köra fler filmvisningar under våren.

Ett annat projekt drivs av gymnasieungdomar i Åkerlänna där de har fått tillgång till en källar-lokal i Åkerlänna bygdegård. Lokalen ska rustas och förhoppningen är att det kör igång under våren.

– Ungdomarna får planera själva, göra inköpslistor, titta på hållbarhet och hur man hittar lokal arbetskraft.

Ett annat projekt är i Järlåsa där man planerar för Järlåsadagen. En ort som Jenny för övrigt är väl bekant med eftersom hon bor där.

Jenny Kangas har jobbat med projekt tidigare, bland annat i Tanzania.

– Jag bodde där i 1,5 år när jag jobbade med tema folkbildning och blev engagerad i hållbar utveckling och rättvisefrågor.

Jenny Kangas har nära samarbete med övriga på kansliet i Storvreta. Här arbetar Sven Uhlås, verksamhetsledare, Sofia Eklund, projekthandläggare och Emma Mattilla som är projektledare.

– Det här är andra leaderperioden för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. Det går att söka stöd fram till 31 december 2020 och projekttiden pågår till juni 2023, säger Sven Uhlås.

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Det handlar om att man i ett område går samman och gör en plan eller strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Detta genomförs genom att man beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen.

De övergripande målen i strategin är att skapa samverkan för att utveckla produkter, marknadskanaler och tjänster som stärker landsbygdsföretagen och servicenivån på landsbygden. Vidare att stärka samspelet mellan land och stad för att öka kunskapsutbytet, koppla resursflöden och tillgängliggöra landsbygdens resurser. Samt att främja aktiviteter som gör landsbygden attraktiv.

– Det gäller att ha tålamod och positivt tänkande, och den som har en idé ska börja med att fylla i ett frågeformulär sen kan man gå vidare, säger Sven Uhlås.

Under våren kommer man att genomföra fyra temakvällar och en av dessa handlar om hållbara kretsloppssystem för samlingslokaler. Andra teman är att utveckla bygdens servicepunkt, ungt ledarskap och lokal ekonomisk analys.

Rose-Marie Eriksson