”Vi jobbar utåtriktat”

Energi- och klimatrådgivare Daniel Boström, Tara Marf, Sttaffan Gunnarsson, Pauline Saers, Cecilia Björkenå och Emine Karakitapoglu. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

LÄNET För ett år sedan gick kommuner samman för en gemensam energi- och klimatrådgivning i Uppsala län. I dag ingår sex medarbetare i ett team som arbetar med rådgivning och uppsökande verksamhet. Sedan oktober pågår också en klimatsmart utställning som vandrar runt i kommunerna.

– Utställningen Bli klimatsmart på tio minuter finns nu på biblioteket i Heby och i februari går den vidare till Knivsta och avslutas sen här i Uppsala, säger Pauline Saers utställningsansvarig och en av medarbetarna på energi- och klimatrådgivningen med bas i Uppsala.

Övriga medarbetare är Daniel Boström, Staffan Gunnarsson, Cecilia Björkenå, Emine Karakitaploglu och Tara Marf.

Den kostnadsfria rådgivningen riktar sig till kommunerna Enköping, Heby, Knivsta, Uppsala, Tierp och Älvkarleby.

– Men nu driver vi ett EU-projekt som heter Coacher för energi och klimat i länets alla kommuner och som riktar sig till små- och medelstora företag, säger Staffan Gunnarsson.

Sedan förra året driver Uppsala kommun ett treårigt EU-finansierat projekt ihop med Energimyndigheten och erbjuder företag kostnadsfri energigenomgång och energirådgivning. Projektet riktar sig till företag med en årlig energianvändning under 300 MWh, inklusive bränsle till fordon.

– Det enda som kostar för företaget är egen tid och engagemang, säger Staffan Gunnarsson.

Målsättningen är bland annat att minst 80 procent av deltagande företag har minskat sin energianvändning med cirka 20 procent efter projektets slut.

Energi- och klimatrådgivningens medarbetare jobbar med utåtriktad verksamhet så mycket som möjligt. Det innebär deltagande på mässor, events, besök på skolor och man arrangerar också olika temaveckor.

– Vi jobbar mycket med transporter och har haft en kampanjvecka om sparsam körning. Sen har vi temaveckor, bland annat i samband med Earth hour. Det blir också en ny utställning med goda exempel längre fram, säger Pauline Saers.

Vilka är de vanligaste frågorna när det gäller rådgivning?

– Det varierar men de vanligaste frågorna rör solenergi följt av uppvärmningssystem och värmepumpar, säger Daniel Boström.

– Vi får många frågor från bostadsrättsföreningar, och det rör främst solceller och laddstolpar, tillägger Staffan Gunnarsson.

Solenergi är en förnybar energikälla som minskar utsläppen av koldioxid och därmed även klimatpåverkan. På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år.

Från 1 januari 2018 har investeringsstödet för solceller och privatpersoner höjts till 30 procent. För 2018–2020 avsätter regeringen drygt 900 miljoner kronor per år.

Solenergins främsta användningsområden kan delas upp i solvärme och i solel.

Solvärmen tar tillvara värmen i solinstrålningen genom en solfångare. Något som exempelvis kan värma upp vattnet i en fastighet. Solel får man genom att installera solceller som omvandlar solinstrålningen till elektricitet.

– Vi arrangerar informationskvällar runt om i länet, bland annat om solenergi, säger Staffan Gunnarsson.

– Vi har också besökt årskurs fyra och fem för att prata om fossila bränslen, förnybar energi med mera. Och barnen är bra på det här, säger Pauline Saers och tillägger att mycket handlar om att ändra beteenden.

Energi- och klimatrådgivningen har exempelvis en generatorcykel som både ger och kräver energi.

– Den tar vi med och demonstrerar vid olika evenemang, säger Pauline Saers och kliver upp på cykeln.

Det gäller att trampa på för att tända lamporna. För att visa hur mycket energi ett gammalt kylskåp drar krävs ett intensivt trampande.

Däremot blir tempot betydligt lugnare för att driva ett nytt kylskåp.

– Generatorcykeln uppmärksammar oss på hur mycket energi våra vanliga hushållsapparater behöver. Det blir lite av en tankeställare, säger Pauline Saers.

Rose-Marie Eriksson

 

Fakta: Klimatsmart 

I utställningen Klimatsmart på tio minuter får man bland annat reda på att i Sverige använder vi i genomsnitt cirka 200 liter vatten per dygn. För att tillverka bomullen till ett par jeans går det åt cirka 11 000 liter vatten att jämföra med 75 fulla badkar.

Klimatpåverkan från mejeri- och köttprodukter är lika stor som utsläppen från alla världens bilar, båtar, bussar och flygplan tillsammans. I dagsläget krävs resurser från 1,6 jordklot per år för att tillgodose behovet av vår konsumtion i världen.

Tio snabba tips: Leta energitjuvar hemma. Byt elavtal, satsa på sol och vind. Minska bilåkandet. Skippa flyget och semestra närmare. Ät mindre kött och konsumera mindre. Köp saker som håller länge, gärna second hand. Spara på vattnet.