Bidrag som ger guldkant

Textstorlek:

LÄNET Fram till den 28 februari har föreningar, kommunal verksamhet och organisationer som arbetar för att ge barn och unga en meningsfull fritid möjlighet att söka bidrag för sommaraktiviteter.

Det så kallade Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund, vars styrelse beslutar om hur bidraget ska fördelas.

Sedan förra året är det Barnombudet i Uppsala län som administrerar stödet, ett uppdrag som under flera år har samordnats av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Bidraget kan sökas för aktiviteter som äger rum under sommaren 2018 i en eller flera av kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala.

Sysselsättningen ska rikta sig till barn och unga upp till 20 år.

Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer är välkomna att söka, men däremot inte privatpersoner.

Det går att söka upp till 20 000 kronor per insats och om flera aktörer är involverade kan högre belopp beviljas.

Det är viktigt att bidraget medverkar till ett eller flera områden:

• en uppväxt under trygga och goda förhållanden

• att i nära samverkan med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling

• att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt

• att främja integration och mångfald.

• att barn och ungdomar, som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Insatser som prioriteras är de som involverar många barn och familjer som möjligt samt flera kommuner. Företräde ges också till insatser som verkar för en direkt och konkret effekt.

Sista ansökningsdag är den 28 februari.

Malena Olsson

 

Fakta Uppsala läns barnavårdsförbund

Förbundet har funnits sedan mitten av 1950-talet och ska stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder.

Alla länets kommuner är medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Förbundet lämnar ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande barn inom medlemskommunerna, så kallat guldkantsbidrag.