De undantas mobilförbudet

Textstorlek:

TRAFIK Blåljuspersonal undantas från det nya förbudet mot att använda handhållen mobil vid körning. Det beslutar regeringen i veckan. Den ändring som regeringen beslutar om ska börja gälla från den 12 mars. Undantaget omfattar en bred grupp av så kallad blåljuspersonal, från polis till räddningstjänst och vägtransportledare. Det gäller även läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tjänstemän inom tull, kustbevakning samt kriminalvård vid ”brådskande tjänsteutövning”. I båda fallen ska undantagen användas endast när omständigheterna kräver det.

Även buss- och åkeribranschen vill undantas, men infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) lovar inget.

– Jag tycker nog att bussbranschen och andra har haft god tid att ställa om, det är en diskussion som pågått länge och vi är sena i förhållande till omvärlden med det här. Jag kommer att vara restriktiv med att göra ytterligare undantag, säger Eneroth och förordar övergång till hands free-utrustning i stället. (TT)