Fler söker vårdpengar

Allt fler patienter begär ersättning för vårdrelaterade skador. Uppsala­regionen är inget undantag. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

LÄNET Allt fler patienter begär ersättning för skador som uppstått i samband med vård. Förra året tog landstingens försäringsbolag mot 16 300 anmälningar, en ökning med nästan två procent. Även i Region Uppsala ökar anmälningarna.

När Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, nyligen publicerade statistik över antalet patienter som begär ersättning för vårdskador visar det sig att anmälningarna ökar. Jämfört med 2016 ökade antalet med knappt två procent till 16 300 anmälningar. Ökningen är inget som förvånar bolaget eftersom antalet anmälningar hänger samman med antalet kontakter med vården. Och i takt med att befolkningen ökar och blir äldre ökar också antalet vårdkontakter. Allt mer avancerade behandlingar och operationer bidrar antagligen också till det ökade antalet anmälningar.

– Skador inom ortopedi, tandvård och kirurgi är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson som är chefläkare på Löf.

Av de som sökte ersättning under 2017 fick ungefär 40 procent rätt till sammanlagt 618 miljoner kronor.

År 2011 kom en ny lag, patientsäkerhetslagen, vilket ställer högre krav på landstings och regioners information till patienter och anhöriga vid skador inom vården.

Många landsting informerar också om patientförsäkringen vilket bidrar till att fler är medvetna om sina rättigheter.

Även i Region Uppsala ökar antalet anmälningar. 2016 anmäldes 655 fall jämfört med 742 år 2017, något man inte anser är enbart dåligt.

– På så sätt är det en positiv utveckling, att fler patienter vet om att patientförsäkringen finns, och anmäler när det blivit fel. Det är bara om vi vet om felen som begås som sjukvården kan lära av sina misstag och se till att inte fler behöver drabbas av samma sak, säger, säger Inge Bruce, chefs-läkare vid Region Uppsala.

Peter Ahlgren