Inriktning för UL-trafiken

Textstorlek:

TÅGRESOR Kollektivtrafiknämndens inriktningsbeslut innebär vissa utökningar i tågtrafiken och små förändringar för UL:s busstrafik år 2019. Region Uppsala har beställt nya och större tåg som sätts i trafik under senare delen av 2019. Inriktningsbeslutet innebär att Upptåget ska fortsätta med samma trafikomfattning som under 2018 med tillägg av två turer i vardera riktning på helger på sträckan Uppsala–Sala. När det gäller SL-pendeln på sträckan Bålsta–Bro kommer UL i samverkan med Trafikförvaltningen inom Stockholms län att verka för att bibehålla samma trafik som under 2018. För både regionbusstrafiken och stadsbusstrafiken i Uppsala är inriktningen att bibehålla nuvarande trafik och förstärka trafiken på sträckor där många reser.