Nytt hopp om öppning av mottagning

Den tillfälliga stängningen av distriktssköterskemottagningen har dragit ut på tiden. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

MORGONGÅVA Det har varit många turer kring distriktssköterskemottagningen i Morgongåva som varit stängd sedan hösten 2015.  Efter förra veckans regionfullmäktige verkar dock frågan fått ny prioritet.

Rekryteringsproblem var orsaken till att distriktssköterskemottagningen tillfälligt skulle stängas för snart 2,5 år sedan. För ett år sedan övervägde vårdstyrelsen i Uppsala län att stänga mottagningen permanent, något som möttes av massiva protester från ortsborna.

Distriktssköterskemottagningen skulle få vara kvar, men den är fortfarande stängd. Patienterna har hänvisats till Heby vårdcentral medan BVC har varit öppen två dagar i veckan i Morgongåva.

Under förra veckans regionfullmäktige ställde Neil Ormerod (V) en interpellation till vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) om svårigheterna att rekrytera en distriktsköterska till Morgongåva. Ormrod föreslog att man undersöker möjligheten att utforma tjänsten annorlunda för att bli mer attraktiv. Ett annat alternativ kunde vara en mobil lösning med en mottagning som är öppen ett par dagar i veckan.

Svaret Malena Ranch gav var bland annat att primärvården har erbjudit sjuksköterskan vid Heby vårdcentral betald vidareutbildning till distriktssköterska för att förbättra bemanningssituationen. Primärvården kommer också årligen att annonsera efter en distriktssköterska för att möjliggöra öppning av mottagningen i Morgongåva.

– Jag har som ordförande i vårdstyrelsen en löpande dialog med Primärvård, hälsa och habilitering om olika insatser som görs för att säkra bemanning och tillgänglighet inom såväl Morgongåva distriktssköterskemottagning som övriga mottagningar i länet, sade Malena Ranch.

En av dem som kämpat för distriktssköterskemottagningen och lämnat flera interpellationer i ämnet är Hebypolitikern Annika Krispinsson (C). Hon är är också ledamot i Regionsstyrelsen och Regionfullmäktige i Uppsala län.

– Mottagningen har ju varit stängd sedan i oktober 2015 så det är lovvärt att det rödgröna styret i landstinget äntligen säger att de agerar i frågan, säger Annika Krispinsson och fortsätter:

– Jag ser fram mot att Morgongåvaborna kan få tillgång till distriktssköterska på orten. Under de här åren har det hela tiden hetat att Morgongåvaborna har så nära till Heby. Jag hoppas det här betyder att man tänkt om och nu förstår att mottagningen behövs.

 Rose-Marie Eriksson