Anslag till forskningsprojekt utan djurförsök

Textstorlek:

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök delar ut anslag till 14 projekt år 2018.
Den totala summan är 2,3 miljoner kronor. Tio av projekten har fått anslag tidigare medan fyra projekt får anslag för första gången.

En av dem som får anslag för första gången är Robert Fredriksson, Uppsala universitet. Han har tilldelats 200 000 kr till projektet Utveckling av en ny metod för att testa botulimuntoxin (”botox”) utan att använda försöksdjur.

Projektets mål är att grymma tester av botoxpreparat på möss ska ersättas med tester på odlade nervceller i provrör.

Botulinumtoxin typ A (BoNT/A) är ett nervcellsgift som används för att minska signaleringen i nerver. Det används i första hand i skönhetsindustrin för att minska rynkor, under handelsnamnet BoTox men även medicinskt mot till exempel kronisk smärta.

BoNT/A produceras av bakterien Clostridium och det är från den bakterien man utvinner ämnet för medicinskt bruk. Efter att man har utvunnit substansen måste koncentrationen av aktivt BoNT/A i tillverkningssatsen bestämmas och detta görs runt om i världen i möss.

Forskningsgruppen vill utveckla en metod som ersätter detta med cell-kulturer och man har hittat cancerceller från hjärna som kan vara lämpliga för detta. I det här projektet vill forskarna utveckla en metod för att identifiera BoNT/As effekt på dessa nervceller.