Årets mottagare av kulturstipendier för unga

Textstorlek:

Kulturnämnden, Region Uppsala, har utsett årets mottagare av kulturstipendier för unga. Utdelningen blir den 22 maj på Slottsbiografen i Uppsala.

Region Uppsalas kulturstipendier för unga är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Det totala stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Sammanlagt lämnades 26 förslag/ansökningar in, fördelat på 34 individer. Flest förslag lämns inom musik och bildkonst, och fler ansökningar gjordes av ungdomarna själva än förslag på stipendier.

Tio stipendier på sammanlagt 50 000 kronor delas ut till:

Bildkonst 5 000 kronor, Ellinor Segersten, Uppsala, född 1999

Bildkonst 5 000 kr., Ruholah Moradi, Enköping, född 1998

Dans 5 000 kr., Alexandra Rojas Nordqvist, Enköping, född 2004

Film 5 000 kr., Ville Thorburn Fontell, Enköping, född: 2001

Litteratur 5 000 kr., Amanda Bravo, Uppsala, född 1999

Litteratur 5 000 kr., Hanna Evaldsson, Uppsala, född 1999

Musik 5 000 kr., Axel Rosén, Uppsala, född 1999

Musik 5 000 kr., Jael Caselunghe, Uppsala, född 2002

Musik 5 000 kr., Vendela Winquist, Uppsala, född 2002

Teater 5 000 kronor Amanda Engström, Enköping, född 2002.

Den 22:a maj delas kulturstipendierna ut i samband med Focus, kultur och bildnings regionala filmtävling för filmare 16–26 år.