Dags att söka pengar för bekämpning av mygg

Myggplågan befaras öka i år och nu kan kommuner och länsstyrelser ansöka om pengar för myggbekämpning.

Textstorlek:

Jordbruksverket utlyser 3,3 miljoner kronor för insatser som syftar till att begränsa förekomst av mygg. Det omfattar både stöd för bekämpning och andra åtgärder för att hindra massförekomst av mygg.

Det är kommuner och länsstyrelser som kan söka pengarna. Sista dag att söka är den 20 april. Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet.

– Myggen ställer till stora problem i vissa delar av Sverige, säger Karin Lothigius på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

– Framför allt är det Mellansverige som brukar drabbas. Stora mängder mygg blir en plåga för både människor och djur. De här pengarna ska bidra till att förbättra levnadsvillkoren i de berörda områden och skapa förutsättningar för att bo och verka där, säger Karin Lothigius.