Jour med stöd och pepp

Textstorlek:

Från kvinnors rösträtt till #metoo-rörelsen har kampen pågått för att uppmärksamma kvinnors situation. För Uppsala tjej-. och transjour är engagemanget ständigt pågående och på internationella kvinnodagen går man ut i ett fackeltåg.

Från kvinnors rösträtt till #metoo-rörelsen har kampen pågått för att uppmärksamma kvinnors situation. För Uppsala tjej-. och transjour är engagemanget ständigt pågående och på internationella kvinnodagen går man ut i ett fackeltåg.

– Fackeltåget har vi haft i flera år och det är en härlig kampanda. I år är temat kroppspositivism, och Karin ”Kajjan” Andersson kommer att tala, säger Chris-Emelie Denstedt, samordnare i tjej- och transjouren.

Hon säger vidare att de är trötta på kroppsidealen som genomsyrar hela samhället och att normen hur man ska se ut måste ifrågasättas.

– I dag handlar det mycket om vem man följer på Instagram och då kan man få en smal bild

Uppsala tjejjour bildades 2005 och Chris-Emelie Denstedt har varit engagerad i jouren sen 2011, först som volontär och sen 2,5 år tillbaka är hon anställd som samordnare.

– Vi blev transjour i juni 2017 men det har föregåtts av en längre process, och vi har alltid varit delvis transinriktade.

Hur jobbar ni?

– Vi är en medmänsklig resurs som ger stöd och pepp åt tjejer och unga transpersoner, främst via vår chatt men vi jobbar även utåtriktat och förebyggande. Vi är inga psykologer eller experter men vi har ett brett kontaktnät med professionella inom olika områden.

Chris-Emelie berättar att de har vuxit otroligt sen de fick bidrag för att kunna anställa. Största bidraget får de från Socialstyrelsen och de senaste tre åren har tjejjouren även stöd från kommunen, plus sponsorer.

Chris-Emelie och ytterligare en person är anställd och resten är volontärer. Uppsala tjej- och transjour har också en egen jurist som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Det handlar exempelvis om vilka rättigheter du har som brottsoffer, anmälan, förhör och så vidare.

– Juristen är en resurs för våra stödsökande men även för oss.

Sen något år tillbaka jobbar man även utåtriktat med skolpass. Chris-Emelie berättar att de är ute i skolor och pratar om samtycke och sexuellt våld.

– Det började vi med som en ideell insats hösten 2015 men sen 2016 har vi en anställd i projektet och förra året hade vi 60 skolpass.

Är det svårt att rekrytera folk?

– Nej, vi har inga problem med att få folk som engagerar sig men vi har hög omsättning. Just nu
ligger vi bra till med drygt 30 volontärer. Varje termin har vi utbildningar och en jurist är med och håller i ett utbildningspass.

Volontärerna är i åldern 18–30 år men alla är välkomna att höra av sig till jouren oavsett ålder. Förra året hade man 1 182 stödåtgärder, varav 1 000 åtgärder på chatten. Chattsamtal räknas som en stödåtgärd.

Vilka är de vanligaste frågorna?

– Ofta handlar det om att man har nån typ av psykisk ohälsa, relationsfrågor är också vanligt. Det handlar om alla typer av relationer – partner, vänner, föräldrar med mera. Sexuella övergrepp och annat våld är också mycket vanligt.

De senaste åren har man börjat prata mer om sexuella övergrepp och psykisk ohälsa, och det gör också att fler vågar berätta.

– Att ta kontakt med oss är riskfritt. Som ideell förening har vi inte någon anmälningsplikt och det är bra med ett forum där man törs berätta sen kanske man kan gå vidare med anmälan om man skulle vilja det.

– Många utsätts för våld och övergrepp och skulden ska läggas där den hör hemma, det vill säga på förövaren. Många drabbade tar på sig skulden och skäms för att berätta.

På frågan om det inte känns tungt att ta emot alla samtal svarar Chris-Emelie att det kan det vara. Men de bygger upp ett bra stöd för volontärerna och har också utomstående professionell handledning att ta hjälp av.

– Vi har inga väntetider och det är bara att köra igång chatten. Jouren är öppen tisdag, torsdag och söndag, sen finns det andra jourer som har öppet när inte vi har det. Vårt ultimata mål är att vi inte behövs, men tyvärr är behovet stort.

Nästa vecka, 8 mars, samlas man alltså till ett fackeltåg och där är alla välkomna att delta,
oavsett ålder och könsidentitet.

– Vi samlas utanför domkyrkans huvudentré klockan 17.30 och sen går vi genom centrala Uppsala och avslutar vid Fyris torg, där det blir tal av oss och Karin ”Kajjan” Andersson samt sång av Uppsala Feministkör,
säger Chris-Emelie Denstedt.