Kravet på aktiv jordbrukare tas bort

Textstorlek:

Regeringen har beslutat att kravet på aktiv jordbrukare ska tas bort ur regelverket för jordbrukarstöd redan från 2018.

Sedan 2015 finns det regler som gör att en del företag och personer inte har kunnat få vissa jordbrukarstöd. Det gäller företag och personer som driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar, fastighetsföretag, flygplatser, vattenverk eller järnvägar. Jordbruksverket kallar detta villkoret för krav på aktiv jordbrukare, något som nu tas bort..

– Det är positivt att villkoret tas bort, eftersom det mest har inneburit extra administration för både lantbrukarna och stödmyndigheterna. Det är inte så många lantbrukare som berörs, men för dem är det en bra förenkling, säger Camilla Callman, enhetschef på stödregelenheten, i ett pressmeddelande.

EU beslutade om valmöjligheten att ta bort kravet på aktiv jordbrukare i december 2017. Sverige ställde sig positiva till detta då det innebär en förenkling för lantbrukarna. Eftersom EU beslutade om valmöjligheten att ta bort kravet så sent hann inte Sverige ta något beslut innan SAM Internet öppnade för 2018 års ansökan.

Ersättningar och stöd som har berörts av villkoret om krav på aktiv jordbrukare är gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare, nötkreaturstöd, ersättningar för ekologisk produktion, extra djuromsorg för får och suggor samt utökad klövhälsovård för mjölkkor, kompensationsstöd, startstöd i landsbygdsprogrammet.

Att kravet på aktiv jordbrukare tas bort innebär att företag och personer som driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar, fastighetsföretag, flygplatser, vattenverk eller järnvägar kan söka stöden utan att behöva visa att de omfattas av ett undantag från kravet på aktiv jordbrukare. Det innebär också att de företag och personer som inte har kunnat söka stöden under åren 2015-2017 på grund av kravet på aktiv jordbrukare nu kan söka stöden.

De som inte har kunnat söka jordbrukarstöd under åren 2015-2017 på grund av villkoret om aktiv jordbrukare, kan nu göra det från och med 2018. Då måste de tänka på att de behöver ha stödrätter för att få gårdsstöd.