Lågpriskedja får böta 800000 kronor

Textstorlek:

Enligt timmerförordningen får man inte handla med virke och trävaror som kommer från olaglig avverkning. Företag måste därför ha dokumentation som visar att virket är lagligt avverkat i landet som det kommer från. Något som Dollarstore inte har uppfyllt.

Dokumentationen som Skogsstyrelsen fick från Dollarstore efter föreläggande om vite var ett kalkylblad med en rad produkter. På en del produkter är träslaget inte mer definierat än att det rör sig om pappersmassa.

– Det är så mycket som saknas, både vad gäller riskbedömning och dokumentation, säger Anna-Clara Sjöström, handläggare på Skogsstyrelsen till TT.

Förordningen har gällt sedan 2013 och Skogsstyrelsen har kontrollerat fler än 100 företag sedan hösten 2014. Många företag har fått förelägganden men det här är första gången som det döms ut vite i frågan.

Dollarstore meddelar TT att de kommer överklaga domen till kammarrätten: ”Förvaltningsrätten har enligt vår uppfattning missuppfattat såväl vissa omständigheter i sak samt gjort en felaktig rättslig bedömning”, skriver företaget i ett mejl.