Ny typ av fågelinfluensa i Östhammar

Textstorlek:

För första gången har fågelinfluensa av typen H5N6 konstaterats hos tamfågel i Sverige, meddelar Jordbruksverket. Upptäckten gjordes i en mindre hobbybesättning i Östhammar.

Viruset är mycket smittsamt mellan fåglar men har aldrig smittat till människa, enligt Jordbruksverket.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Skyddsnivå 1 gäller i Sverige vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

– Även om H5N6 inte har förknippats med samma dödlighet som fjolårets virus, H5N8, så är det tydligt att det cirkulerar bland vildfåglar, säger statsepizootolog Ann Lindberg vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i pressmeddelandet.

   Jordbruksverket uppmanar fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare att, i möjligaste mån, förhindra kontakter mellan tam- och vildfågel.