Ny vägledning om fiber

Fiberutbyggnad väcker många frågor och därför har Konsumentverket tagit fram en vägledning.

Textstorlek:

Utbyggnaden av fiber har väckt frågor hos både företagare och konsumenter. Därför har Konsumentverket skrivit en vägledning till hjälp för båda parter.

Utbyggnaden av fiber har väckt frågor hos både företagare och konsumenter. Därför har Konsumentverket skrivit en vägledning till hjälp för båda parter.

Magnus Karpe är jurist på Konsumentverket och säger att många har stött på samma slags problem när det gäller fiberutbyggnaden. Vägledningen har föregåtts av en dialog med fiberbranschen och de mesta problemen handlar om förseningar.

– Förseningar kan drabba båda parter och då underlättar det om företaget är tydlig med sin information. Konsumenten är skyldig att fullgöra sina åtaganden som står i avtalet. Men enligt vår bedömning ska det inte dröja mer än två år från det att avtalet skrevs till dess att fibern är på plats. Och långt innan dess ska man ha fått besked om fiberanslutningen blir av eller inte, skriver Magnus Karpe på Konsumentverkets webbplats.

Om företaget inte levererar fiberanslutningen inom den avtalade tiden heter det dröjsmål. Vid dröjsmål får konsumenten hålla inne betalningen och i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning. Om dröjsmålet har stor betydelse för konsumenten kan hen få häva avtalet.

Konsumenter som hoppar av ett avtal kan tvingas att betala ersättning för arbete som företaget utfört. Det kan exempelvis handla om kostnader för olika former av förberedelser. Även här är det en fördel om information om avbeställningskostnader står i avtalet.

– Vi anser att en konsument som avbeställer tidigt i processen bara ska behöva betala en låg kostnad, eller att det till och med bör vara avgiftsfritt beroende på omständigheterna, säger Magnus Karpe.

Samtidigt måste konsumenten förstå att det kan bli en mer omfattande ersättningsskyldighet om man vill göra en sen avbeställning. Företaget ska också informera om ungefärlig tid när fiberanslutningen kan levereras, dock senast 24 månader från att företag och konsumenten ingått avtal. Mer information finns på Konsumentverkets webbplats.