Nya regler för eldning

1 juli börjar nya regler gälla för utsläpp vid vedeldning. Den som i dag har en godkänd vedspis, -kamin eller -panna berörs dock inte. Inte heller omfattas kakelugnar eller öppna spisar.

Textstorlek:

Från 1 juli skärps kraven på ved- och pelletseldade kaminer och pannor. De skärpta regelverket, som tar sikte på utsläpp och verkningsgrad, gäller inte den som redan har en godkänd anläggning. Öppna spisar och kakelugnar omfattas inte heller.

Från 1 juli skärps kraven på ved- och pelletseldade kaminer och pannor. De skärpta regelverket, som tar sikte på utsläpp och verkningsgrad, gäller inte den som redan har en godkänd anläggning. Öppna spisar och kakelugnar omfattas inte heller.

Från 1 juli 2018 gäller nya, skärpta krav för utsläpp från vedeldning. Den som redan har en vedspis berörs inte men de nya reglerna gäller om man byter ut eller renoverar sin befintliga kamin. De gäller också den som funderar på att installera en ny spis.

De skärpta reglerna tar sikte på verkningsgrad, det vill säga hur mycket av energin i veden som omvandlas till värme, och utsläppsnivåer.

De är inte glasklara utan ger utrymme för tolkning. Exempelvis ska regelverket strikt tillämpas om vedkamin eller vedspis installeras i samband med nybyggnationer men det finns mer svängrum om en vedeldad värmekälla ska installeras eller bytas ut i ett befintligt hus.

– Det här är en fråga för kommunerna och det är de som avgör vad man får och inte får göra. Man kan säga att man hela tiden utgår från huset. Om det gäller ett hus ute på landet från början av 1900-talet kan man mycket väl få tillåtelse att installera en tidstypisk värmekälla, säger Yvonne Svensson, rättschef på Boverket.

Bakgrunden till de skärpta reglerna är ett beslut från slutet av 1990-talet. Då beslutade riksdagen om 16 miljökvalitetsmål, varav frisk luft var ett. Boverket har också utgått från EU:s ekodesignkrav som omfattar bland annat utsläpp från olika former av vedeldade pannor, kaminer och spisar.

Till skillnad från EU-kraven, som inte börjar tillämpas förrän efter år 2020, omfattar det nya svenska regelverket även begagnade spisar.

– Det är inte förbjudet att använda en äldre vedspis men funderar man på att köpa begagnat så är vårt tips att prata med kommunen innan man börjar leta på nätet, säger Yvonne Svensson.

Ved och pellets är förnybara bränslen och därför bättre ur klimatsynpunkt än exempelvis olja. Däremot bildas det luftföroreningar när man bränner ved som är farliga för människor. Enligt olika beräkningar bidrar vedeldning till cirka 1 000 dödsfall per år i Sverige.