Skolor i länet får 4,5 miljoner till läxhjälp

Textstorlek:

Föräldrarnas betalningsförmåga ska inte påverka elevernas möjligheter att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Regeringen satsar därför i år totalt 363 miljoner kronor på läxhjälp.

För första halvåret tilldelas kommunala skolor i Uppsala län drygt 4,5 miljoner kronor i läxhjälpspengar.

– Läxhjälp ska inte vara en plånboksfråga. Elever som behöver extra tid vid sidan av schemat ska ha möjlighet till det. Vi investerar i en jämlik skola. De här statliga pengarna ger eleverna fler chanser att klara kraven, säger utbildningsminister Gustav Fridolin, i ett pressmeddelande.

För 2018 betalar Skolverket ut drygt 363 miljoner kronor i statligt bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Hälften av statsbidraget fördelas nu, och den andra hälften till hösten.

Statsbidrag för läxhjälp kan sökas av huvudmän som anordnar hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Bidrag kan även sökas av ideella läxhjälpsföreningar som anordnar läxhjälp för elever. Avsikten med bidraget är att öka möjligheterna för fler elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och bidra till en ökad likvärdighet.

Fördelning i länet:

Enköpings kommun 606 750

Heby kommun 121 750

Håbo kommun 540 750

Tierps kommun 332 500

Uppsala kommun 2 631 500

Älvkarleby kommun 122 500

Östhammars kommun 192 000

Total summa 4 547 750