Stöd till forskning om mobil slakt

SLU får en stor donation från M-C Cronstedts stiftelse för forskning om småskalig slakt.

Textstorlek:

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 810 000 kronor för att stödja första årets forskning på ett treårs projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med total kostnad på 2 255 000 kr.

Projektet handlar om småskalig och mobil slakt av nötkreatur och studerar bedövning och avblodning utomhus på gården före transport till slakteri.

Stiftelsen har redan 2014 donerat 2 450 000 kr till ett tidigare delprojekt om mobilslakt som behandlar djurvälfärd och köttkvalitet i mobil och stationär slakt. Den nya donationen berör en fortsättning av projektet. Forskningsprojektet pågår vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa sedan 2014.

Fem delprojekt har identifierats:

1. Utformning av faciliteter för levandedjurhantering på mobilt slakteri,

2., 3. Bildöverföring för veterinärbesiktning och slaktkroppsklassificering,

4. Bedövning och avblodning utomhus på gården före transport till slakteri,

5. Utveckling av uppfödningsmodeller, drivningsvägar och kunskapsöverföring till uppfödare i mobil slakt.

Hittills har delprojekt ett och två genomförts.

Även om ansträngningar har gjorts för att minska djurens lidande i samband med transport och slakt upplever de flesta lantbruksdjur fortfarande betydande stress strax före och i samband med slakten. Stark eller långvarig stress kan också försämra köttkvaliteten genom förbrukning av glykogenreserverna i musklerna.