”Utmaningar kvar för att nå bredbandsmålet”

Textstorlek:

Drygt 78 procent av hushållen i länet hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/s i oktober 2017, en ökning med cirka 5,6 procentenheter sedan år 2016. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2017. Skillnaderna är dock fortfarande stora mellan länets kommuner.

Bland länets kommuner har Uppsala kommun kommit längst med 89,2 procent fiberanslutna hushåll, medan Heby kommun ligger på 35,3 procent. Motsvarande andel för länets övriga kommuner är Håbo 71,4 procent, Knivsta 70,7 procent, Älvkarleby 70,0 procent, Enköping 68,1 procent, Östhammar 60,0 procent och Tierp 48,4 procent.

Älvkarleby kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband, med cirka 22 procentenheter mellan år 2016–2017. Målet är att 95 procent av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

– Det är glädjande att se att tillgången till snabbt bredband i länet ökar. Länet har dock utmaningar kvar för att nå bredbandsmålet. Det finns områden i länet som inte fått erbjudande om bredband, invånare som tackat nej och utsatta områden som är svåra att nå, säger Lovisa Neikter, bredbandskoordinator på Region Uppsala, i ett pressmeddelande.

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

– En välutvecklad digital infrastruktur är mycket viktig för ett aktivt företagande över hela länet, och också en förutsättning för invånarnas tillgång till samhällsservice, som till exempel digitala vårdmöten. Det är dock fortfarande stora skillnader mellan länets kommuner och detta behöver vi sätta ökat fokus på, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.