Vårturné på landsbygden

Det handlar ytterst om demokrati och folkbildning när projektet Lokalsamtal är på landsbygdsturné. Po Tidholm leder samtalen.

Textstorlek:

Att skapa engagemang kring landsbygdsfrågor och regionalpolitik valåret 2018 är syftet med den riksomfattande turnén “Lokalsamtal” som inleds i vår. Hargshamns Folkets hus är en av anhalterna.

Medborgare och makthavare samlas under en kväll i ett rum för att lyssna på varandra. Hur ser behoven ut och vilka frågor är viktiga? Bara de som bor på platsen vet.

Programmet hålls av journalisten, författaren och föreläsaren Po Tidholm, som har över tjugo års erfarenhet av landsbygdsfrågan.

– Det finns en tydlig idé för det urbana Sverige, men få talar i dag om visionerna för framtidens liv i Sveriges landsbygder. Jag hoppas att lokalsamtalen kan stimulera det samtalet. Vi måste hitta en ny medelväg, bortom orimliga tillväxtstrategier och bilderna av de bidragsberoendes ödeland, säger Po Tidholm, i ett pressmeddelande.

Intresset för landsbygden är större än på många år. Att lyfta in centrumfrågorna nationellt såväl som lokalt under en valrörelse är däremot erkänt svårt. Ändå är de kanske viktigare än någonsin.

Valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det urbana samhällsprojektet.

När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstadsbefolkningen.

Projektet Lokalsamtal, som arrangeras av Folkets Hus och Parker i samverkan med organisationen Hela Sverige Ska Leva, handlar om att prata, lyssna och lära sig.

Den inledande föreläsningen sätter sammanhanget och följs av en paneldebatt med ledande lokala röster; som representanter från politiken, näringslivet, medierna, kulturlivet eller andra sektorer. Man samlas för att diskutera de viktigaste lokala frågorna inför valet.

Torsdag 3 maj är det turnéstopp i Hargshamn Folkets hus.