Arbetet med servicepunkt igång i Skyttorp

Textstorlek:

Uppsala kommun har som mål att bli en av Sveriges främsta landsbygdskommuner. Ett led på vägen dit är att inrätta servicepunkter och utveckla kommersiell service på tio mindre orter. En av dem är Skyttorp, där invånarna ser goda möjligheter till förbättring.
– Vi vill att det ska vara attraktivt för våra barn att bo kvar här, säger den lokala projektledare Elvira Åkeson.

Cirka tre mil norr om Uppsala ligger Skyttorp med sina dryga 600 invånare. På orten finns en skola med elever från förskoleklass upp till årskurs 5. Här finns även en förskola, privata dagmammor, idrottsförening, kyrkans hus, tågstation, frisör, obemannad bensinstation, bilhall och diverse andra företag och föreningar.

Vid infarten till samhället längs väg 290 ligger traktens enda mathak, pizzerian, som drivs av Roobick Shahnazarian. Han tog över stället för fem-sex år sedan och trivs på jobbet.

– På vinterhalvåret är kunderna övervägande ortsbor. Alla är jättesnälla och vill att jag ska vara kvar, säger han.

I början av året fick Roobick ett samtal från Uppsala kommun, som hörde sig för om serviceläget i bygden. Ett möte bokades in några veckor senare på plats i Skyttorp. Till träffen tog Roobick med sig Elvira Åkeson, som hjälper honom i pizzerian en dag i veckan.

Mötet blev startskottet för arbetet med att etablera en servicepunkt i området. Elvira, som har koll på allt och alla, blev utsedd till lokal projektledare.

– Det första vi gjorde var att prata med folk om hur de vill ha det och vad de tycker saknas i byn, förklarar Elvira och berättar att kommunen även har gjort en enkät för att få fram synpunkter på vad en servicepunkt bör innehålla.

Efter en inledande inventering tycker hon att de har en ganska bra bild av läget.

– Många efterfrågar mer liv och rörelse i bygden, ett större utbud av aktiviteter. Livsmedelsbutik, postutlämning, apoteksombud och naturliga mötesplatser, som en hundrastgård och utökad lekplats, står också på önskelistan.

Elvira är engagerad och entusiastisk inför uppdraget och är redo att lägga den tid och kraft som krävs för att gå i mål med projektet.

– Vi har länge pratat om att det måste hända något, men hittills har det mest varit snack. När vi nu ändå gör något, så kör vi fullt ut, utifrån de förutsättningar som finns. Siktet är inställt på att bli Sveriges bästa landsbygdskommun!

För egen del flyttade hon från Stockholms innerstad för tio år sedan. Hon behövde sänka tempot och fann lugnet i Skyttorp.

– Det är fantastiskt här och passar mig perfekt.

Planen hade man tidigt klart för sig. Servicepunkten ska byggas upp i befintliga lokaler, som har stått tomma i många år. Utrymmet är på 130 kvadratmeter exklusive lager och ligger vägg i vägg med pizzerian.

Visionen är att här ska rymmas en lanthandel med postombud, apoteksombud, betaltjänster och en fikahörna.

– Vi hoppas på samarbeten med lokala producenter som kan sälja sina varor. Framförallt skapas ytterligare ett arbetstillfälle, säger Elvira.

Nyligen bildades Skyttorp 2030, en ideell förening som ska verka för bygdens bästa.

– Att ha en förening är nästan en förutsättning för att kunna söka bidrag och få hjälp av myndigheter att utveckla orten, fortsätter hon.

En redig summa pengar fordras då lokalen kräver en omfattande renovering och ombyggnation. Bland annat ska en oljegrop täckas, väggar och golv förstärkas, garageportar tas bort och ersättas med entrédörr, element bytas ut och så vidare. Byggstart kan vara möjlig tidigast våren 2019.

Ellen Johansson leder servicepunktsprojektet för Uppsala kommuns räkning. Hon berättar att arbetet flyter på bra på de sex orter där projektet dragit igång.

– Det som skiljde Skyttorp från flera av de andra platserna är att de inte hade en förening som arbetar med utveckling av befintlig kommersiell service att samlas kring. De fick börja från scratch, säger Ellen Johansson.

Lördag 21 april är hon på plats på Landsbygdsmässan på Uppsala konsert och kongress och berättar mer om projektet.

Malena Olsson

 

Fakta

Servicepunktsprojekt

Cirka 3,5 miljoner kronor har Uppsala kommun fått i projektstöd av Tillväxtverket, med syfte att förbättra servicen på landsbygderna genom att etablera tio servicepunkter fram till 2019. Kommunen medfinansierar med cirka 900 000 kronor i projektet. Fokus i projektet är kommersiell service. Arbetet pågår just nu i Knutby, Oxsätra–Åkerlänna, Vattholma, Järlåsa, Vänge och Skyttorp. Lokala projektledare sökes i Länna och Bälinge.

Källa: Uppsala kommun