Biblioteket bjuder på stängningsfest

Textstorlek:

I år firar Östhammars bibliotek Världsbokdagen genom att bjuda alla låntagare på stängningsfest. Lördagen den 28 april är nämligen sista öppetdagen innan man stänger biblioteket i fyra månader för flytt till det nya kulturhuset Storbrunn.

Den 23 april firas Världsbokdagen över hela världen och trots att personalen på Östhammars bibliotek är mitt uppe i avslutningsfasen av lång tids intensiva flyttförberedelser uppmärksammas dagen även här.

– Vi kommer att skänka bort böcker hela veckan och på lördagen bjuder vi alla låntagare på utflyttningsfest med kaffe, kaka och långlån, berättar Barbro Gräähs som är ansvarig för folkbiblioteken i Östhammar och Öregrund.

I flera veckor har personalen uppmanat bibliotekets besökare att låna så många böcker de kan bära. Man håller till och med en tävling med pris till den som lånar flest böcker. Lånetiden är betydligt längre än de vanliga fyra vec­korna.

– Man får ha böckerna ända till dess att det nya biblioteket öppnar den 3 september, berättar Barbro Gräähs.

Ett erbjudande som många besökare redan har nappat på. Särskilt i den populära deckarhyllan börjar det bli glest mellan pärmarna.

– Våra låntagare hjälper oss att flytta, skrattar Barbro.

En hjälp som personalen tacksamt tar emot. Att flytta ett helt bibliotek är nämligen inget som görs i en handvändning. Ett enormt arbete har lagts ner på sortering, packning och allmän genomgång av bokbeståndet.

Magnus Åberg som är bibliotekschef i Östhammars kommun berättar om ytterligare utmanande uppgifter:

– Att få ihop all logistik är, och har varit, en av våra största utmaningar. Leveranser ska synkas med semestrar, utställningar och en massa annat. Allt måste finnas på plats i rätt tid och rätt ordning. Minsta miss i planeringen kan bli mycket kännbar, menar Magnus.

– Vi måste tänka på allt ifrån ventilationstrummor och lås­system till enstaka eluttag som är nödvändiga för att en skylt ska lysa eller en dator kunna kopplas in, förklarar han vidare.

Både Magnus Åberg och Barbro Gräähs ser fram emot att öppna biblioteket igen den tredje september. De har höga förväntningar på det nya kulturhuset som utöver biblioteket bland annat kommer att rymma fritidsgård och biograf.

Under hela planeringsprocessen har man ställt sig frågan ”hur vill vi att biblioteken i Östhammar ska se ut och fungera?”. Tillgänglighet och möten mellan männi­skor har redan från början varit viktiga ledord.

– Vi ser fram emot att kunna erbjuda en kreativ mötesplats för alla, säger Barbro Gräähs.

Man kommer att satsa mycket på barn- och ungdomsverksamheten och har en mängd planer som man hoppas kommer att locka yngre besökare till Storbrunn.

Det kommer att finnas ett brett urval av böcker och tidningar för unga läsare.

Tack vare de nya anpassade lokalerna med plats för olika verksamheter kommer man att kunna erbjuda en mängd aktiviteter.

– Vi ser framför oss ett myller av besökare och hoppas på gränslösa möten mellan människor i alla åldrar, säger Magnus Åberg och fortsätter:

– Storbrunn kommer att kunna erbjuda kultur och nöje i form av bland annat författarbesök, filmvisning, barnteater och fritidsgård för ungdomar.

Östhammars invånare har verkligen mycket att längta efter. De som passat på att låna högar med böcker har i alla fall något att göra medan de väntar.

Maria Loboda