Det våras för ugglorna

Textstorlek:

Från slutet av februari och in i april finns goda chanser att höra ugglor kvälls- och nattetid. Ugglor finns också i alla miljöer, även om de flesta håller till i skogar.

Natursidan tipsar om att berguv, slaguggla och sparvuggla är lättast att höra i skymningen eller gryningen.

Hornuggla och pärluggla hörs däremot oftast under natten medan kattugglan inte är lika tidsbestämd som övriga ugglor.

Jordugglan kommer inte till Sverige förrän i april–maj och lappugglan är svår att höra.

Storleken på ugglor varierar och en av världens största ugglor är berguven som kan ha upp till 188 cm mellan vingspetsarna.

Natursidan skriver att det finns flera exempel på berguvar i städer men annars håller de till i bergs- och skogsområden, grustag och i skärgårdar i nästan hela landet förutom i de nordligaste delarna.

Berguven är störningskänslig under häckningen och kan bli aggressiv mot människor som kommer för nära.

De senaste tio åren har berguven minskat med 20–50 procent och klassas nu som ”sårbar” i rödlistan. Minskningen beror bland annat på förändringar i skogs- och jordbruk som minskar bytestillgången, kollisioner och råttgift.

Minst och livskraftig är sparvugglan som trivs i barr- och blandskogar i nästan hela landet förutom i fjällen och på Öland och Gotland. Den tar mycket sorkar men även fåglar, allt från bofinkar och sångare till trastar och hackspettar som är större än sparvugglan själv.

En riktig nattuggla är kattugglan som har tio gånger bättre hörsel än människan, och den fantastiska hörseln delar den med många andra ugglor. Enligt gammal folktro förebådade kattugglan ond, bråd död. Hördes ugglans ”klä-vitt” nära gårdstunet så betydde det att någon på gården skulle omkomma.

Kattugglan lever framför allt i Götaland och Svealand i kulturbygd, men även i parker, trädgårdar och inne i samhällen. Den kan vara mycket aggressiv nära boet och lägger ägg någon gång från januari till mars/april.

Den som vill kolla var man sett och hört ugglor i Uppsala län kan besöka Artportalens prickkarta. Där finns de senaste dagarnas observationer.