Forskande företagare

Textstorlek:

Rebecca Danielsson och Lisa Andrée O’Hara forskar om kor på SLU, och sen ett år tillbaka jobbar de även praktiskt med idisslarna. På Alsike prästgård har de förverkligat drömmen om egen uppfödning.

– Våra djur är av rasen Angus som är en mindre köttras, och här har de möjlighet att gå ut året om. Nu har vi nio kor och flera kalvar, säger Rebecca Danielsson som driver Alsike Gård & Ekokött AB tillsammans med Lisa Andrée O’Hara.

Båda tycker det är fantastiskt att kor kan producera kvalitetskött av enbart gräs och köttet säljer de direkt till konsument.

– Vi säljer köttlådor med alla styckdetaljer och färs, och tanken är att folk som är intresserade får komma hit och se djur och verksamhet, säger Lisa och tillägger:

– Vi är väldigt stolta över de mervärden vi kan visa upp.

Det är en liten verksamhet med endast nio moderdjur, men det är bara en fördel enligt företagarna.

– Fördelen med att ha få djur är att vi lär känna indviden bättre, säger Rebecca.

– Men ibland är det svårt att skilja korna åt, alla är svarta och ser nästan likadana ut, säger Lisa och ler.

Kärleken till, och intresset för, kor har även banat väg till forskning på SLU.

Rebecca Danielsson har forskat om möjligheten att kombinera hög grovfoderkonsumtion med låga metanutsläpp från mjölkkor. Målet är att identifiera skillnader i metanproduktion mellan foder och även mellan individer.

– Jag disputerade 2016 och har sedan drivit ett eget projekt, och har en del undervisning, säger Rebecca.

Lisa Andrée O’Hara är doktorand och forskar om mjölkkor och kalvars hälsa. Hon ger även föreläsningar och handeleder studenter.

– Jag hoppas kunna disputera nästa år, säger Lisa.

Hon är väl bekant med Alsike prästgård sen tidigare då hon hyrde en av bostadshusen under tio år. Numer bor Lisa med man och två barn någon kilometer bort. Rebecca Danielsson, som även hon bor i trakten, har också två barn och ett tredje på väg.

– Både jag och Rebecca har jobbat med djur innan studierna på SLU och vi fick först frågan att ta över fåren här på gården. Men då hade jag precis fått andra barnet, så det var inte aktuellt, säger Lisa.

– När Amelie Berg, som äger Alsike prästgård, arrenderade ut jordbruket fick vi istället möjlighet att ta över korna. Den här lösningen känns fantastiskt, här har vi varandra och Andreas Hagman som arrenderar jordbruket. Det är skönt att inte vara ensam.

Lisa berättar att ytterligare fem företag samsas på Alsike prästgård, de flesta är ganska unga och driver småskalig verksamhet.

– Vi tar ett år i taget och det beror också på övriga driften här på gården, säger Rebecca.

Företaget marknadsför de främst genom facebook och ibland på marknader. Sen gör nöjda kunder resten. Målet är att erbjuda nötkött av högsta kvalitet och med största möjliga hänsyn till såväl djur som natur och miljö.

– Fodret produceras här på gården och det är otroligt vackra beteshagar, säger Lisa.

Kalvarna går till slakt när de är runt 18 månader och då har de först gått med sina mammor och sen även haft ytterligare en säsong ute på bete.

– Det här är kärvänliga Eva, hon gillar närkontakt och är väldigt snäll, säger Rebecca och klappar om djuret som är lika snäll som hon ser ut.

Däremot får man vara lite uppmärksam på de kor som precis fått kalvar. Rasens moderdjur är kända för sin omsorg om avkomman som de kan försvara även i flock.

– Men Angus är en fantastisk ras, och vi hoppas på att få en fin tjurkalv som vi kan sälja till liv, säger Lisa Andrée O’Hara.