Ja till förslag om förskolebussar

Textstorlek:

En enhällig skolnämnd i Enköping sa på onsdagen ja till utbildningsförvaltningens förslag om att hyra in sex förskolebussar.

Idag finns en förskolebuss i Enköping, den så kallade mobila förskolan som utgår från Kraftens förskola och har en femårsgrupp som sin avdelning. Den befintliga bussen börjar bli gammal och behöver bytas ut. Beslutet i nämnden innebär att den mobila förskolan kan ersättas med en hyrd förskolebuss samt hyra av ytterligare fem bussar för att bedriva förskoleverksamhet.

Målet är att den befintliga mobila förskolebussen ska ersättas under hösten och de nya bussarna finnas på plats i januari 2019.

Vid Uppsala universitet har man nyligen undersökt mobila förskolor och dragit slutsatsen att de är bra för barns utveckling och lärande.

– Det finns flera goda skäl för att vi förespråkar förskolebussar. Pedagogiken och undervisningen på en mobil förskola är bra för barnen. De får också se mycket mer av sitt närsamhälle än barn i vanliga förskolor. Men naturligtvis är det även ett snabbt sätt att ordna nya förskoleplatser, säger verksamhetschef för förskolan Monica Tägtström Bergman i ett pressmeddelande.