Naturvårdspris för vargengagemang

Textstorlek:

Mats och Karin Ericson får ArtDatabankens Naturvårdspris 2018 för deras arbete med Vargsymposiet. Priset delades under förmiddagen ut i samband med konferensen Flora- och faunavård, som arrangeras i Uppsala av ArtDatabanken SLU.

Vargsymposiet i Vålådalen arrangerades första gången 1994 och har sedan dess varit en årlig mötesplats för kunskapsförmedling och diskussioner om våra stora rovdjur och de problem och möjligheter som följer i rovdjurens spår. Enligt ArtDatabanken har detta varit betydelsefullt under den tid då de svenska rovdjuren ökat i antal och utbredning i Sverige.

Man menar att träffpunkten har varit viktig för både forskare, politiker och tjänstemän, representanter för organisationer, jägare och renskötare, som har getts möjlighet att träffas och samtala med varandra. Under Vargsymposiets tak har forskning presenterats, myndigheter rapporterat och historier berättats.

– Det som varit slående med vargsymposiet är att människor med helt olika syn på varg och rovdjur har mötts och diskuterat. Diskussionerna har fått baseras på fakta med mindre propaganda för eller emot vargen. Det är upplyftande, menar Henrik Thurfjell, ArtDatabanken, i ett prrssmeddelande.

Årets upplaga av Vargsymposiet, som arrangerades i mars, blev det sista.