Nu kommer vårfloden

Vårfloden är på gång och enligt SMHI kommer det att beröra bland annat Uppsala län.

Textstorlek:

Vårfloden är på gång i stora delar av landet. Enligt SMHI kommer sannolikt stora mängder snö att smälta i norra Svealand och delar av Norrland nästa vecka.
– Vi räknar med att norra Värmland, norra Örebro och Uppsala län, Västmanlands län, samt Dalarna och Gävleborgs län kommer att beröras, säger Elinor Andersson, hydrolog på SMHI.

Hon påpekar att det finns mycket snö i markerna norr om Mälardalen, ända upp till Treriksröset.

– Det är betydligt mer än normalt för årstiden. I norra Svealand och södra Norrland varierar djupet från några få centimeter till över en meter, och mycket av det kommer att smälta under nästa vecka, säger hon.

Det avgörande är delvis hur pass varmt det blir i luften de kommande dagarna. Hittills har nätterna varit kalla över hela landet, men någon gång nästa vecka väntas värmen komma in över stora delar av landet, med flera plusgrader på nätterna.

När värmen stiger ökar avsmältningen snabbt och när marken inte längre kan suga upp vattnet rinner det mesta ut i vattendragen som då kan svämma över sina breddar.

Enligt energibolaget Fortum beräknas vattenflödet i Västerdalälven mer än dubbleras under den kommande veckan, och i Österdalälven väntas flödet öka när tillrinningen från olika biflöden ökar För att dämpa flödet tappas vatten vid flera kraftverk i regionen. Detsamma gäller för Klarälven och dess biflöden.

Kulmen på vårfloden i området runt Dalälven och Klarälven väntas dock inte komma förrän en bit in i maj.

I maj lär vårfloden även ha kommit igång i norra delen av landet. I de inre delarna av Norrland, i Jämtland och Lappland, börjar vårfloden ofta inte förrän i juni.

– Det lär dröja ett tag, men i vissa områden vid Norrlandskusten kan det sätta igång ganska snart, säger Elinor Andersson.

Enligt SMHI orsakas en stor vårflod med mycket höga flöden ofta av tre samverkande faktorer. Det är mycket snö, att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek samt hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och fryser på nytt utan stor avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningen.

ROLAND JOHANSSON/TT

Publicerat av